Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 459/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM TRANG BỊ MÁY THU TRỰC CANH CHO NGƯ DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 780/TTr.BNN-KTBVNL ngày 27 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm hỗ trợ trang bị máy thu trực canh (thu sóng đơn biên, gọi tắt là SSB) lắp trên tàu cá như sau:

1. Hỗ trợ một lần, 100% giá mua máy thu trực canh (SSB) lắp trên tàu cá để tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết.

2. Đối tượng:

a. Các chủ tàu cá là chủ hộ nghèo (căn cứ theo chuẩn nghèo tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ);

b. Các chủ tàu cá có tàu chìm, hư hỏng nặng do thiên tai hoặc bị tai nạn khác, khi khôi phục sản xuất.

3. Điều kiện hỗ trợ:

a. Các chủ tàu cá phải có đơn xin hỗ trợ và cam kết sử dụng, được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận thuộc diện tại Khoản 2 Điều này;

b. Tàu cá lắp máy có công suất từ 20cv trở lên, được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản hoạt động trên các vùng biển; chưa trang bị máy thu hoặc máy thông tin liên lạc chuyên dụng khác để tiếp nhận thông tin thời tiết.

4. Nguồn vốn:

Sử dụng một phần nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển (giai đoạn I), trong Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007.

5. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2009.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn các xã, huyện ven biển lập danh sách các chủ tàu cá trong diện hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng và tổng hợp kinh phí xin hỗ trợ của địa phương gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận máy hỗ trợ theo phương thức công khai, minh bạch trong cộng đồng ngư dân; hướng dẫn ngư dân sử dụng, bảo quản, đảm bảo sử dụng hiệu quả lâu dài.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định tại Quyết định này; Cuối năm 2008 báo cáo sơ bộ tình hình triển khai và hết năm 2009 tổng hợp tình hình thực hiện việc thí điểm này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương chọn doanh nghiệp cung cấp máy thu trực canh; lập kế hoạch và phân bổ cho các địa phương trên cơ sở đề xuất của các địa phương, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp;

c. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các địa phương để hướng dẫn ngư dân cách sử dụng, bảo quản máy.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp kinh phí xin hỗ trợ; cân đối và bố trí vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc hỗ trợ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 459/QĐ-TTg ngày 28/04/2008 về thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.543
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97