Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 VÀ VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về Dự án đường Vành đai 3 và Vành đai 4 Thành Phố Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trn Văn Sơn; lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân Thành phố HChí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu có các đồng chí Bí Thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của các địa phương. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố HChí Minh và các địa phương, ý kiến phát biu của các bộ và các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

Tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra không gian phát triển mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu phương án triển khai đầu tư; tuy nhiên, do các dự án đi qua các đô thị, có tổng mức đầu tư lớn, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư rất cao, nên việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP gặp nhiều khó khăn và khó khả thi, nhất là đường Vành đai 3.

1. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các bộ, ngành và các địa phương, thng nhất đầu tư công đối với đường Vành đai 3 để đẩy nhanh tiến độ, trong đó sử dụng kết hợp vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và Vành đai 4 tiếp tục nghiên cứu đánh giá đề xuất tính khả thi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1263/TTg-CN ngày 29/9/2021.

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuẩn bị đầu tư Dự án Vành đai 3 (cơ quan tổ chức lập, trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) tổ chức hội thảo, xin ý kiến các cơ quan liên quan, các đối tượng tác động ..., báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khn trương chỉ đạo sớm hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án vào đầu tháng 02 năm 2022, sao cho bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2022.

3. Đsớm thống nhất phương án đầu tư các dự án, giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngay Tcông tác nghiên cứu, chuẩn bị phương án đầu tư tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

a) Thành phần Tổ công tác:

- Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh là Tổ trưởng Tổ công tác;

+ Dự kiến Lãnh đạo của các Bộ, ngành: đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Tư pháp; đồng chí Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ Dự kiến Chủ tịch UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan.

b) Nhiệm vụ của T công tác:

(i) Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại khọp tháng 5 năm 2022;

(ii) Rà soát kỹ lưỡng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, khả thi, tuân thủ quy định pháp luật tránh lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; rà soát kỹ các loại đơn giá và phân tích, giải trình rõ lý do tại sao suất đầu tư 01 km đường của Dự án cao; rà soát kỹ lưỡng hướng tuyển, quy mô đầu tư (trong đó nghiên cứu giảm slượng nút giao cho phù hợp với tính chất cao tốc đô thị) đ không lãng phí và hiệu quả.

(iii) Nghiên cứu, đề xuất tỷ lệ vốn hợp lý, khả thi, hiệu quả giữa trung ương, địa phương và các cơ chế, chính sách cần thiết, khả thi để triển khai dự án nhanh nhất có thể.

Phn đấu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/02/2022.

4. Giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác và công tác triển khai các Dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm tính khả thi, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Các PTTg: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, GTVT, TN&MT, TC, XD, NN&PTNT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- T
nh ủy, UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, PL. NN, KTTH;
-Lưu: VT
, CN (2) TTH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 21/TB-VPCP ngày 24/01/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về Dự án đường Vành đai 3 và Vành đai 4 Thành Phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.413

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!