Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3218/QĐ-BTC năm 2010 thành lập “Phòng Quản lý các khoản thu từ đất” tại Cục thuế tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3218/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3218/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP”PHÒNG QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT ” TẠI MỘT SỐ CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTG ngày 28 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “Phòng Quản lý các khoản thu từ đất” đối với Cục Thuế các tỉnh, thành phố sau:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội;

2. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

3. Cục Thuế tỉnh Hải Phòng;

4. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;

5. Cục Thuế tỉnh Cần Thơ;

6. Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;

7. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;

8. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;

9. Cục Thuế tỉnh Hải Dương;

10. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;

11. Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;

12. Cục Thuế tỉnh Nam Định;

13. Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

14. Cục Thuế tỉnh Ninh Bình;

15. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;

16. Cục Thuế tỉnh Nghệ An;

17. Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;

18. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;

19. Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

20. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

21. Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;

22. Cục Thuế tỉnh Long An;

23. Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;

24. Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;

25. Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Nhiệm vụ cụ thể của Phòng Quản lý các khoản thu từ đất do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như điều 3;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3218/QĐ-BTC năm 2010 thành lập “Phòng Quản lý các khoản thu từ đất” tại Cục thuế tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.669
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216