Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2002/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 09/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/QÐ-BTS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ BAN KIỂM SOÁT QUỸ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6 /2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 61/QÐ-TTg ngày 17/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 11/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc thành lập Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động, ông Vụ trưởng Vụ tài chính Kế toán và Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH: 

Ðiều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam nhiệm kỳ 2002-2006, gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Ðiều 2. Hội đồng Quản lý Quỹ có nhiệm vụ:

Xây dựng, sửa đổi Ðiều lệ hoạt động và Quy chế quản lý tài chính Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành.

Ban hành các quy chế quy định mức thu phí cho từng mặt hàng phù hợp với từng thời kỳ trong phạm vi khung phí được duyệt; quy chế lập dự toán thu, chi; quy chế thẩm định dự toán.

Xem xét và thông qua: phương hướng hoạt động; dự toán thu chi; báo cáo kết quả công tác và báo cáo quyết toán tài chính. Gửi các báo cáo trên theo quy định.

Cử giám đốc điều hành Qũy, xem xét và phê duyệt đề nghị của Giám đốc quỹ về tổ chức bộ máy giúp việc.

Phê duyệt chương trình hoạt động của Ban kiểm soát, xem xét và phê duyệt báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động quỹ và báo cáo thẩm định quyết toán taì chính của Ban kiểm soát.

Ðiều 3. Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra giám sát hoạt động của Quỹ theo điều lệ tổ chức quản lý và quy chế quản lý tài chính; các quyết định của hội đồng quản lý Quỹ; Kiểm tra báo cáo quyết toán; kiểm tra việc tuân thủ pháp luật liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Báo cáo, kiến nghị về kết quả kiểm tra, kiểm soát cho hội đồng quản lý quỹ.

3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trình hội đồng quản lý quỹ, thực hiện kế hoạch đã được hội đồng quản lý quỹ phê duyệt.

Ðiều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động, Vụ Tài chính Kế toán, Vụ Kế hoạch Ðầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam và các ông bà có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                      

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN 
Tạ Quang Ngọc

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong

Hội đồng

1

Nguyễn Thị Hồng Minh

Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản

Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Văn Kịch

Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thủy, súc sản Xuất khẩu Cần Thơ

Phó Chủ tịch HÐ

3

Phạm Mạnh Hoạt

Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung

Phó Chủ tịch HÐ

4

Ngô Phước Hậu

Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang

Phó Chủ tịch HÐ

5

Lê Văn Uyển

Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán

Uỷ viên

6

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Vụ trưởng, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam

Uỷ viên

7

Trần Thị Miêng

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và đầu tư

Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Ánh

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại SôngTiền

Uỷ viên

9

Phan Thanh Chiến

Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Việt

Uỷ viên

10

Trần Thiện Hải

Giám đốc Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Minh Hải

Uỷ viên

11

Ngô Văn ích

Giám đốc Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Nha Trang

Uỷ viên

12

Hồ Quốc Lực

Giám đốc Công ty Thực phẩm Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sóc Trăng

Uỷ viên

13

Lê Văn Quang

Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản Minh Phú Cà Mau

Uỷ viên

14

Nguyễn Thị Thu Sắc

Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam

Uỷ viên

DANH SÁCH

BAN KIỂM SOÁT QUỸ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban Kiểm soát

1

Ngô Duy Thực

Giám đốc Công ty Xuất khẩu Thủy sản 2 Quảng Ninh

Trưởng Ban

2

Ðặng Nguyên Dũng

Giám đốc Cty Xuất nhập khẩu và Chế biến Thuỷ sản số 3

Phó trưởng Ban

3

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán

Uỷ viên

4

Trương Thị Lệ Khanh

Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàn

Uỷ viên

5

Nguyễn Tín Ngưỡng

Giám đốc Công ty Camimex

Uỷ viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2002/QÐ-BTS thành lập Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.049

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222