Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2014 phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1806/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 07/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THUỘC THỊ TRẤN PHÙ YÊN, HUYỆN PHÙ YÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1039/TTr-SGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2014; Ý kiến chấp thuận của Bộ giao thông vận tải tại Công văn số 6796/BGTVT-KCHT ngày 10 tháng 6 năm 2014 và của Bộ Xây dựng tại Công văn số 48/BXD-HTKT ngày 09 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (gồm 15 tuyến đường với tổng chiều dài là 11,05Km). Cụ thể:

TT

Tuyến đường

Chiều dài (Km)

Bề rộng nền (m)

Bề rộng mặt (m)

1

Đường Thị Trấn - Đống Đa

0,9

7

5,5-7

2

Đường Chợ T.Tâm - Xăng dầu

1,6

9

7

3

Đường QL37 - Huyện Đội

0,6

9

7

4

Đường QL37 - Trại cá

0,4

9

7

5

Đường Nhà Khách - Đồi Sim

0,6

9

7

6

Đường Huyện đội - Sân Vận Động

0,7

9

7

7

Đường Sân Vận Động - Đồi Thông

0,8

5,5-9

3,5-7

8

Đường ngã tư truyền hình-Bản Mo 2

0,75

9

7

9

Đường Sân vận động - Bản Mo 3

0,45

9

7

10

Đường Lâm trường - Bản Mo 3

0,45

9

7

11

Đường Mo Nghè II

2,05

9

7

12

Đường Ngân hàng - Nhà trẻ Liên Cơ

0,3

5

3,5

13

Đường Công Viên - Khí Tượng

0,55

3,5-9

3,5-7

14

QL37 - Nhà Máy giầy da Ngọc Hà

0,3

36,5

2*7,5

15

Bản Mo 4 - Nhà Trẻ Hoa Hồng

0,6

9

7

Tổng cộng

11,05

 

 

Điều 2. UBND huyện Phù Yên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo trì theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh (Đ/c Chủ tịch, đ/c Hải - PCT);
- Như Điều 3;
- Đ/c Nguyễn Huy Anh - PVP;
- Lưu VT.
KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2014 phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107