Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2011 về hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và Giáp hạt 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 139/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 139/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO VÀ GIÁP HẠT NĂM 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 23/LĐTBXH- BTXH ngày 06 tháng 01 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 777/BTC-NSNN ngày 17 tháng 01 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 266/BKHĐT-LĐVX ngày 17 tháng 01 năm 2011,

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp .(khong tthu tiền) 33.816 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2011, cụ thể:

- Tỉnh Bình Định: 3.000 tấn gạo

- Tỉnh Quảng Nam: 2.000 tấn gạo

- Tỉnh Quảng Trị: 1.800 tấn gạo

- Tỉnh Quảng Bình: 3.000 tn gạo

- Tỉnh Hà Tĩnh: 5.000 tn gạo

- Tỉnh Thanh Hoá: 4.300 tn gạo

- Tỉnh Lào Cai: 310 tn gạo

- Tỉnh Lai Châu: 1.000 tn gạo.

- Tỉnh Đin Biên: 2.550 tn gạo

- Tỉnh Ngh An: 9.400 tn gạo

- Tỉnh Sơn La: 1.456 tn gạo

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cp này hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói; báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiên để các Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tưng Chính phủ. Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cp phải có trách nhim hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia.

3. Giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại quy định hin hành về đối tượng, điều kin, mức hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương cứu đói báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung các quy định cần thiết theo hướng: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải chủ đng sử dụng nguồn lực và ngân sách của tỉnh để cứu đói kịp thời cho nhân dân. Trường hợp không còn nguồn hoặc vượt quá khả năng của Tỉnh thì đề xuất để B Lao đng - Thương binh và Xã hi, B Tài chính báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các B trưởng: Tài chính, Lao đng - Thương binh và Xã hi, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2011 về hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và Giáp hạt 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112