Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 37/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

Ngày 09 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về các chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Tham dự cuộc hp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành công nghiệp ô tô và các chính sách để phát triển ngành công nghiệp ô tô trong dài hạn (nhất là chính sách thuế, phí, lệ phí; đầu tư; các ưu đãi đối với ngành ô tô...); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 01 năm 2013.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tập trung làm rõ một số nội dung sau:

- Phân tích kỹ hiện trạng ngành công nghiệp ô tô hiện nay; kết quả thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành đến năm 2010; những ưu điểm, hạn chế của ngành và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; bổ sung các số liệu cần thiết (nhất là số liệu về thị trường); phân tích xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ ô tô, ngành công nghiệp ô tô trên thế giới và kinh nghiệm chính sách liên quan của các nước đối với ngành công nghiệp ô tô, nhất là các nước có trình độ phát trin tương tự như Việt Nam.

- Xác định rõ mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam (kể cả ngành sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quan điểm phát triển ngành công nghiệp ô tô và nguyên tắc thực hiện bảo đảm nht quán, thống nhất trong sut thời gian của Chiến lược, Quy hoạch; lựa chọn và có định hướng phát triển cụ thể, dài hạn cho từng phân ngành; làm rõ các phương án thị trường, các giải pháp cụ thể thực hiện Chiến lược và Quy hoạch, lộ tnh và phân công tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, K
ế hoạch và Đu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240