Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 384/QĐ-BCT năm 2012 về thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 384/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 18/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG NAM HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19 tháng 01 năm 2012 và Biên bản kiểm tra cơ sở xay xát của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 6987/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo số 81/GCN do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 09 tháng 9 năm 2011 cho Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải (NAM HAI TRADING - SERVICE - PRODUCTION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY).

Địa chỉ trụ sở chính: B2/28 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo số 81/GCN đã được cấp (gửi về Bộ Công Thương), trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải chỉ được xuất khẩu gạo đối với các hợp đồng xuất khẩu đã đăng ký tại Hiệp hội Lương thực Việt Nam trước ngày ban hành Quyết định này nhưng không muộn hơn 02 tháng 03 năm 2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải, Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Lương thực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 384/QĐ-BCT năm 2012 về thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Nam Hải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.629
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78