Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1970/QĐ-BCA-C41 năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an

Số hiệu: 1970/QĐ-BCA-C41 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 02/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1970/QĐ-BCA-C41

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO 389 BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23/5/2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an) gồm các đồng chí:

1. Đ/c Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban.

2. Đ/c Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, y viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Đ/c Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Phó Trưởng ban.

4. Các Ủy viên:

- Đ/c Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, y viên thường trực;

- Đ/c Thiếu tướng Ngô Kiên, Cục trưởng C74;

- Đ/c Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Chánh văn phòng V11;

- Đ/c Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng V19;

- Đ/c Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng V28;

- Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng C67;

- Đ/c Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C42;

- Đ/c Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Cục trưởng C44;

- Đ/c Đại tá Hoàng Văn Trực, Phó Cục trưởng C46;

- Đ/c Đại tá Trần Trọng Bình, Phó Cục trưởng C49;

- Đ/c Đại tá Nguyễn Xuân Hiền, Phó Cục trưởng A84;

- Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng A85;

- Đ/c Đại tá Lê Tuấn, Phó Cục trưởng A86;

- Đ/c Đại tá Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng A92.

Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,nhiệm vụ giúp Btrưởng Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quy chế hoạt động. Giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an có Bộ phận đầu mối thường trực đặt tại Tổng cục Cảnh sát (C74). Tổ chức và hoạt động của Bộ phận đầu mối thường trực giúp việc do Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của lực lượng Công an nhân dân về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an và tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan và lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm và tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

4. Đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thành lập các đoàn công tác liên ngành hoặc trực tiếp thành lập các đoàn công tác của Bộ Công an đkiểm tra tình hình, kết quả các mặt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn có tính chất, mức độ rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng có khó khăn, vướng mắc cần có sự chỉ đạo của cấp trên hoặc liên ngành tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Tham mưu cho Chính phủ và các bộ, ngành chức năng hoặc trực tiếp phối hợp thực hiện các điều ước về hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định.

7. Thống kê số liệu và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo chuyên đề về kết quả công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia hoặc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

8. Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp Cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn cũng như kết quả các mặt công tác Công an đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an:

1. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an làm việc theo quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an quyết định.

2. Trưởng Ban sử dụng con dấu của Bộ Công an; các Phó Trưởng ban, Bộ phận đầu mối thường trực giúp việc sử dụng con dấu của cơ quan đơn vị mình.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Công an phân bổ cho các đơn vị và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an và Thành viên Bộ phận đầu mối thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Bộ, Ngành (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia (để biết);
- Như Điều 1, Điều 6 (để t/h);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để p/h chỉ đạ
o);
- Cổng thông tin đ
iện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, C41(C7
4).

BỘ TRƯỞNG
Thượng
tướng Tô Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1970/QĐ-BCA-C41 năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.768

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228