Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2004/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 01/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 12/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Điều 5, 28 và 29 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;
Xét đề nghị của ông vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho đăng ký đặc cách 08 loại thuốc (gồm 04 thuốc trừ sâu, 01 thuốc trừ bệnh, 01 thuốc trừ ốc bươu vàng, 02 kích thích sinh trưởng) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo).
Điều 2: Việc xuất khẩu, nhập khẩu các /oại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc xuất khẩu, hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001- 2005 và Quyết đinh số 145/2002/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp yà Phát triển Nông thôn.
Điều 3: Quyết định này có hiệu /ực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Cục Bảo vệ Thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hoàn toàn và hiệu qủa các thuốc bảo vệ thực vật kể trên.
Điều 4: Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2004/QĐ-BNN ngày 12 tháng 1 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

TÊN HOẠT CHÁT XIN ĐĂNG KÝ ĐẠC CÁCH

TÊN THƯƠNG PHÀM XIN ĐĂNG KÝ ĐẠC CÁCH

MỤC ĐÍCH XIN ĐĂNG KÝ

TÊN ĐƠN VỊ,XIN ĐĂNG KÝ

Thuốc trừ sâu

1

Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)

Sokupi 0.36 AS

Rệp muội hại cải bẹ; Sâu khoang hại đậu cove; Bọ trĩ hại dưa chuột; Sâu xanh hại cà chua; Sâu xanh da láng, rệp muội hại thuốc lá; Sâu vẽ bùa, rệp muội, nhện đỏ hại cam; Rầy xanh, nhện đỏ hại chè

Công ty TNHH Trưởng Thịnh

2

Chitosan

Stop 5 DD

Tuyến trùng hại cà rốt, cà chua

Công ty TNHH Lani

3

Rotenone 2.5% +
Saponin 2.5 %

Dibonin 5 WP

Bọ nhảy, sâu xanh hại cải xanh

Công ty TNHH nông dược điện Bàn

4

Rotenone

Dibaroten 5WP

Sâu xanh hại cải bẹ, dưa chuột

Công ty TNHH nông dược điện Bàn

 

Thuốc trừ bệnh

5

Chitosan

Alyrice 5 SL

Bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá hại lúa

Công ty CP VT BVTV Hoà Bình

 

Thuốc trừ ốc bươu vàng

6

Metaldehyde

Molucide 80WP

Ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH
Nhất Nông

 

Thuốc kích thích sinh trưởng

7

Gibberellic acid

Gibline 20 T

Kích thích sinh trưởng

Công ty CP VT NN Tiền Giang

8

Cytokinin

3G Giá giòn giòn 1.5 WP

Kích thích sinh trưởng giá đậu xanh

Công ty TNHH Lani

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2004/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.713

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158