Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 14/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì phối hợp với các Sở; Ngành; Báo Bình Dương; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động kinh doanh vàng cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn biết, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện đăng ký lại và tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định.

b) Cấp, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép theo quy định về hoạt động kinh doanh vàng.

c) Hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục khi có nhu cầu đề nghị cấp các loại giấy phép.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của Pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vàng cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Kiểm soát và quản lý sau đăng ký kinh doanh; hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

3. Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

4. Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

5. Công an Tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh doanh vàng theo quy định của Pháp luật.

6. Cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm soát khai báo hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn mình quản lý theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

8. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng; nhưng phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và đầu tư; hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định Pháp luật khác có liên quan. Đến hết ngày 10/01/2013, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp sẽ không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Các tổ chức, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và đầu tư; hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định Pháp luật khác có liên quan. Đến hết ngày 25/5/2013, các tổ chức, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương cấp sẽ không được phép thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng và Nghị định 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

9. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Khoa học và công nghệ, Công an, Hải quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2012/CT-UBND ngày 14/08/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.880

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!