Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/CT-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trong thời gian gần đây, mặc đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp, song tình hình bệnh dại đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 5 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh đã 783 trường hợp bị phơi nhiễm với bệnh dại do bị chó, mèo cắn, cào đã 04 trường hợp tử vong do không tiêm phòng hoặc tiêm quá muộn. Bệnh dại đã được xác định bệnh lưu hành tại tỉnh, dự báo trong năm 2013 dịch dại trên đàn chó sẽ còn lan rộng làm tăng nguy cơ lây nhiễm và tử vong do bệnh dại ở người.

Để ngăn chặn khả năng bệnh dại bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất số người bị tử vong do bệnh dại trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống bệnh dại người: tăng cường giám sát các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại tại cộng đồng; đảm bảo tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng dại cho nhân dân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh dại, xử ngay vết thương khi bị chó, mèo cắn, cào; vận động người dân đi tiêm phòng khi có phơi nhiễm.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dại người năm 2013, trong đó phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại đối với những nơi phát sinh bệnh, một số đối tượng cần phải hỗ trợ khẩn cấp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Chủ trì tăng cường phối hợp với các quan liên quan trong công tác trao đổi, nắm bắt thông tin tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại trên người. Xây dựng, cung cấp phổ biến rộng rãi các nội dung, thông điệp tuyên truyền, giáo dục về phòng chống bệnh dại ở người.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại tại các sở; thuyết phục, vận động người nghi bị nhiễm virút Dại thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do bệnh dại.

- Chủ động là đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế để đề nghị hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí cho công tác phòng chống bệnh dại người của tỉnh. Duy trì thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình bệnh dại trên người.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-  Chỉ  đạo,  hướng  dẫn  các   quan  chuyên  môn  trực  thuộc,  chính  quyền  cấp huyện, tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn tỉnh theo nội dung Nghị định 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ và Thông 48/2009/TT-BNN&PTNN ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về phòng chống bệnh dại ở động vật.

- Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dại trên đàn chó. Chỉ đạo mạng lưới thú y các cấp thực hiện các biện pháp chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ vắc - xin, vật tư, hóa chất, tờ gấp, băng đĩa tuyên truyền phục vụ công tác phòng, chống bệnh dại; tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó đạt tỷ lệ đảm bảo hiệu lực phòng bệnh; tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ chó, mèo được đưa vào địa bàn, phát hiện xử triệt để dịch dại trên đàn chó, hạn chế lây nhiễm sang súc vật khác và lây nhiễm bệnh dại sang người.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, vận chuyển, giết mổ chó, mèo theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì tăng cường phối hợp với ngành Y tế quan liên quan trong công tác trao đổi, nắm bắt thông tin tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại động vật; tích cực tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật về UBND tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bệnh dại trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thông qua hoạt động của các đơn vị văn hóa thông tin lưu động nhằm nâng cao trách nhiệm phòng chống bệnh dại của các cấp, các ngành, nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh dại và cách phòng chống.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo lực lượng quản thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển chó, mèo; phối hợp với lực lượng thú y, chính quyền địa phương thu giữ và kiên quyết xử những vi phạm về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh chó, mèo trên địa bàn tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai

Phối hợp với ngành Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền về phòng chống bệnh dại trên người trên đàn chó; phát động “Ngày truyền thông phòng chống bệnh dại” các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách, tham mưu hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng chống bệnh dại người động vật; ưu tiên hỗ trợ tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại cho người nghèo khi bị phơi nhiễm dại.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phối hợp chặt chẽ với các quan liên quan kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển chó, mèo xử vi phạm về vận chuyển, kinh doanh chó, mèo trái phép.

8. Các ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch nguy hiểm ở người của tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp với ngành Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh dại theo hệ thống ngành dọc.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Lập triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống bệnh dại (cả trên người và trên đàn chó) với mục tiêu hạn chế thấp nhất tử vong do bệnh dại người trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông trong nhân dân về tình hình bệnh dại tại địa phương, phổ biến về nguy cơ, tính chất nguy hiểm các biện pháp phòng chống của bệnh dại; thực hiện cam kết 5 không: Không nuôi chó, mèo khi chưa khai báo với chính quyền quan chức năng; không nuôi chó, mèo nếu không tiêm phòng bệnh dại; không nuôi chó, mèo thả rông; không để chó, mèo cắn người; không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, vận động người bị phơi nhiễm với bệnh dại đi tiêm, đảm bảo 100% người bị phơi nhiễm đều được tiêm phòng.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường quản chặt chẽ đàn chó, mèo theo nội dung chỉ đạo tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ; tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dại đến tận thôn, bản, tổ dân phố, hộ nuôi chó, mèo; giao trách nhiệm giám sát, phát hiện bệnh dại súc vật cho cán bộ thú y cấp xã, phường, thị trấn các trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giám sát tình hình bệnh dại; thực hiện các hướng dẫn về phòng bệnh dại của cơ quan thú y.

- Củng cố duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh người và gia súc, gia cầm các cấp, phân công từng thành viên phụ trách các địa bàn cụ thể; khi phát hiện dịch bệnh cần huy động các lực lượng xử triệt để các dịch theo quy định, không để lây lan ra diện rộng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo trên địa bàn; kiên quyết xử nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo quan Thú y huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó tối thiểu phải đạt tỷ lệ đảm bảo hiệu lực phòng bệnh; thực hiện các biện pháp kiên quyết tiêu diệt chó ốm hoặc nghi ngờ bị dại.

- Chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại cho người dân trên địa bàn bị phơi nhiễm với bệnh dại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180