Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 35-TC/CTN-1989 bổ sung thi hành Nghị định 222-HĐBT 1987 về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 35-TC/CTN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Quy
Ngày ban hành: 11/08/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35-TC/CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1989

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 35-TC/CTN NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 1989 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 222-HĐBT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 1987 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THƯ

Để thi hành Nghị định 222-HĐBT ngày 5 tháng 12 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư, tiếp theo Thông tư số 75-TC/CTN ngày 29 tháng 12 năm 1987 hướng dẫn thu lệ phí trước bạ đối với kinh tế tập thể, cá thể, bộ Tài chính hướng dẫn việc thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển dịch tài sản giữa các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, các đoàn thể và cơ quan Nhà nước, như sau:

I. VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

1. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Theo qui định tại Điều 1 Nghị định số 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng thì mọi sự chuyển dịch tài sản thuộc diện phải đăng ký quản lý với các cơ quan chức năng của Nhà nước, giữa các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, các đoàn thể và cơ quan Nhà nước với nhau đều phải kê khai và nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký sử dụng các trường hợp chuyển dịch tài sản nói trên bao gồm mua, bán, nhượng, cho hay điều động.

2. Trị giá tài sản để tính lệ phí trước bạ.

Đối với tài sản chuyển dịch do mua, bán giữa các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, các đoàn thể và cơ quan Nhà nước với nhau thì trị giá tài sản để tính lệ phí trước bạ là giá thực tế thanh toán (nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ). Các trường hợp khác trị giá tài sản để tính lệ phí trước bạ là giá thị trường địa phương lúc trước bạ.

3. Những loại tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, những trường hợp chuyển dịch phải nộp lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, tỷ lệ thu, trách nhiệm của người nộp và cơ quan thuế, áp dụng như Thông tư số 75-TC/CTN ngày 29 tháng 12 năm 1987 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn.

II. SỬA LẠI ĐIỂM 1C, MỤC I, PHẦN A CỦA THÔNG TƯ SỐ 75-TC/CTN NGÀY 29/12/1987 NHƯ SAU:

1. Những tài sản mua của các cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh, khi đăng ký sử dụng cũng phải kê khai nộp lệ phí trước bạ.

2. Những trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây không phải nộp lệ phí trước bạ.

- Tài sản được Nhà nước phân phối sử dụng theo chỉ tiêu, chế độ của Nhà nước.

- Tài sản chuyển dịch do phân chia hay sát nhập cơ quan, xí nghiệp, tổ chức kinh tế quốc doanh.

Quy định này được thi hành kể từ ngày ký. Riêng các tài sản đã chuyển dịch trước đây chưa được cấp phép sử dụng hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp thì chậm nhất là ngày 30 tháng 8 năm 1989 bên nhận tài sản phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai đăng ký và nộp lệ phí trước bạ.

 

Hoàng Quy

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35-TC/CTN-1989 bổ sung thi hành Nghị định 222-HĐBT 1987 về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37