Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 09/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 51/2001/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 09 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KHUNG GIÁ TỐI THIỂU ÁP DỤNG TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÀ ĐỂ KINH DOANH VÀ THUÊ NHÀ TRỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Sở Tài chính – Vật giá và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cần Thơ tại Tờ trình số 01/LN.T-TC ngày 26/2/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành khung giá tối thiểu để áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh và thuê nhà trọ, cụ thể như sau:

1/- Về cho thuê nhà để kinh doanh:

a/- Đối với nhà trệt:

Doanh thu cho thuê = diện tích cho thuê (m2)x giá đất theo quy định hiện hành của UBND tỉnh x tỷ lệ %.

Diện tích cho thuê (m2): Tỷ lệ %

- Đến 20 m2 : 1,5%

- Từ 21m2 đến 40m2 : 1%

- Từ 41m2 đến 60m2 : 0,75%

- 61 m2 trở lên : 0,5%

b/- Đối với Lầu:

- Lầu 1: đơn giá 1m2 cho thuê = 60% x đơn giá cho thuê tầng trệt.

- Lầu 2: đơn giá 1m2 cho thuê = 40% x đơn giá cho thuê tầng trệt.

- Lầu 3: đơn giá 1m2 cho thuê = 30% x đơn giá cho thuê tầng trệt.

Từ lầu 3 trở lên đơn giá 1m2 cho thuê = 20% x đơn giá cho thuê tầng trệt.

2/- Về cho thuê nhà trọ:

Loại

Cấu trúc

Đơn giá tối thiểu/phòng

1

Nền xi măng, lót gạch, vách tường, mái tol, vệ sinh riêng.

240.000 đ/tháng

2

Nền xi măng, lót gạch, vách tường, mái tol, vệ sinh chung.

160.000 đ/tháng

3

Nền xi măng, lót gạch, vách tường, mái lá, vệ sinh chung.

120.000 đ/tháng

4

Nền xi măng, lót gạch, vách lá, mái lá, vệ sinh chung.

70.000 đ/tháng

Điều 2. Khung giá tối thiểu được áp dụng đối với trường hợp cho cho thuê nhà để kinh doanh và thuê nhà trọ không sử dụng hoá đơn hoặc không mở sổ sách kế toán mà kê khai giá tính thuế thấp hơn khung giá tối thiểu này, trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2001. Giao Cục trưởng Cục Thuế Cần Thơ phối hợp với Sở Tài chính – Vật giá căn cứ vào các hình thức cho thuê và việc sử dụng chứng từ của đối tượng chịu thuế để có hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- TT.TU, TT HĐND tỉnh
- UBMTTQ, các đoàn thể
- Sở TCVG
- Sở Thương mại, KHĐT
- Cục Thuế
- UBND TP.Cần Thơ, TXVT, huyện
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh,
- Viện KSND _ TAND tỉnh
- Lưu VP (HC-NC-LT-TĐ-TD)

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
 KT. CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2001/QĐ-UB ngày 09/07/2001 ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh và trọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.674

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!