Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1566/QĐ-UB-KT năm 1997 quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa cho vụ Đông Xuân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1566/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Chí
Ngày ban hành: 05/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1566/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẰNG TIỀN THAY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 1997

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ;
- Xét đề nghị của Cục Thuế tại tờ trình sớ 962/CT-NNNĐ ngày 21/3/1997;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa cho vụ Đông Xuân năm 1997 là 1.300 đồng/kg lúa.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/1997 đến chấm dứt thu vụ Đông Xuân là 31/7/1997. Sau ngày này nếu hộ nông dân nào chưa nộp thì coi như là nợ và thu theo giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp là 1.500đồng/kg.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban Vật giá thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
-Như điều 3
-TTUB : Q.CT, PCT/TT, KT, UB/TC
-VPUB : PVP/KT, TM, NN
-Lưu.
Ng. 20b
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1566/QĐ-UB-KT năm 1997 quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa cho vụ Đông Xuân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.825

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50