Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 05/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 124/2003/QĐ-UB ngày 04/12/2003, Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 02/7/2004, Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11/12/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành và điều chỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh về ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 30/5/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính – Xây dựng tại tờ trình số 55/TTr-LS: TC – XD ngày 12/01/2006 về việc ban hành đơn giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ý kiến của Sở Tư pháp tại công văn số 09/TĐ-STP ngày 08/02/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước (gọi tắt là nhà thuộc sở hữu nhà nước) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Đơn giá cho thuê nhà để kinh doanh dịch vụ (ăn uống, giải khát, tiền tệ, vải, giày dép, ...), kinh doanh các mặt hàng khác (bưu điện, tranh ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ,…), cho thuê làm nhà kho, nhà xưởng được áp dụng thống nhất theo cấp nhà và hệ số điều chỉnh giá của từng loại đường phố, cụ thể như sau:

1.1 Cấp nhà:

Đơn vị tính : đồng/m2/tháng

Cấp nhà

Đơn giá

Ghi chú

1

12.000

 

2

11.000

 

3

10.000

 

4

9.000

 

1.2 Hệ số điều chỉnh giá cho thuê nhà theo loại đường phố:

Loại đường phố

Hệ số

Ghi chú

1

3,0

 

2

2,5

 

3

2,0

 

4

1,5

 

5

1,2

 

6

1,0

 

7

0,8

 

2. Đơn giá cho thuê nhà đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuê (không nhân hệ số điều chỉnh giá cho thuê nhà theo loại đường phố quy định tại điểm 1.2, khoản 1 nêu trên):

Đơn vị tính : đồng/m2/tháng

Cấp nhà

Đơn giá

Ghi chú

1

9.000

 

2

8.000

 

3

7.000

 

4

6.000

 

3. Đơn giá cho thuê nhà để ở (không phân theo cấp nhà) và được tính theo loại đường, hệ số, vị trí:

3.1 Đơn giá: 4.000 đồng/m2/tháng.

3.2 Hệ số:

Vị trí

Hệ số

Ghi chú

1

1,0

 

2

0,8

 

3

0,7

 

4

0,5

 

4. Về phân loại đường phố, vị trí nhà đất để tính đơn giá cho thuê nhà thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh về quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh được công bố vào ngày 01/01 hàng năm.

Điều 2. Mức giá nêu trên là mức giá tối thiểu làm cơ sở cho việc tính thuế đối với các hình thức sở hữu khác có hoạt động cho thuê nhà.

Điều 3.

- Cơ quan quản lý nhà, đất có nhà cho thuê tại địa phương căn cứ đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Quyết định này để ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân, thu tiền cho thuê nộp ngân sách tỉnh Quảng Nam.

- Các tổ chức, cá nhân chưa nộp hoặc đã nộp một phần tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước phải nộp tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định này. Các trường hợp không còn nhu cầu sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước thì tổ chức, cá nhân phải khai báo hoàn trả lại cho cơ quan quản lý nhà, đất để trình UBND tỉnh bố trí cho các cơ quan hành chính nhà nước có nhu cầu sử dụng.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

- Cục thuế tỉnh hướng dẫn về thu các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 13/1999/QĐ-UB ngày 10/03/1999 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; các văn bản trái với quyết định bị bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2006/QĐ-UBND giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17