Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91/2006/QĐ-UBND xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 91/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LẠI HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 226/STY-TCHC ngày 21/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Các bệnh viện:

 

 

a) Bệnh viện Đa khoa tỉnh

hạng II

(hai)

b) Bệnh viện Y học cổ truyền

hạng III

(ba)

c) Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng

hạng III

(ba)

d) Bệnh viện huyện Thuận An

hạng III

(ba)

đ) Bệnh viện huyện Tân Uyên

hạng III

(ba)

e) Bệnh viện huyện Bến Cát

hạng III

(ba)

g) Bệnh viện huyện Dĩ An

hạng III

(ba)

h) Bệnh viện huyện Phú Giáo

hạng III

(ba)

i) Bệnh viện huyện Dầu Tiếng

hạng III

(ba)

2. Hệ dự phòng:

 

 

a) Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

hạng II

(hai)

b) Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường

hạng II

(hai)

c) Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

hạng II

(hai)

d) Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội

hạng II

(hai)

đ) Trung tâm y tế dự phòng thị xã Thủ Dầu Một

hạng III

(ba)

e) Trung tâm y tế dự phòng huyện Thuận An

hạng III

(ba)

g) Trung tâm y tế dự phòng huyện Bến Cát

hạng III

(ba)

h) Trung tâm y tế dự phòng huyện Tân Uyên

hạng III

(ba)

i) Trung tâm y tế dự phòng huyện Phú Giáo

hạng III

hạng III

(ba)

(ba)

k) Trung tâm y tế dự phòng huyện Dĩ An

hạng III

(ba)

l) Trung tâm y tế dự phòng huyện Dầu Tiếng

hạng III

(ba)

3. Riêng đối với các đơn vị:

 

 

a) Phòng khám - Nhà bảo sanh thị xã Thủ Dầu Một tuy không xếp hạng nhưng do chức năng là phòng và có hoạt động tương đương bệnh viện huyện, do đó được vận dụng các chế độ, chính sách như đơn vị sự nghiệp y tế hạng IV.

b) Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm và Trung tâm Giáo dục truyền thông sức khỏe do chưa có bảng hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể của Bộ Y tế nhưng tính chất hoạt động gần giống như các đơn vị dự phòng, do đó được vận dụng các chế độ, chính sách như đơn vị sự nghiệp y tế hệ dự phòng hạng III.

Sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, các đơn vị này sẽ được điều chỉnh theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 2. Mức phụ cấp chức vụ của công chức quản lý trong các đơn vị trên được xếp lại theo hạng mới đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở : Y tế, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp y tế quy định tại Điều 1, UBND các huyện, thị xã Thủ Dầu Một và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các quyết định của UBND tỉnh ban hành trước đây có nội dung trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/2006/QĐ-UBND xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.430
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144