Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác thú y thủy sản do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN

Thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, kèm theo những đợt mưa giông làm môi trường các ao nuôi trồng thủy sản thay đổi đột ngột, nên thủy sản nuôi bị sốc, giảm sức đề kháng dẫn đến mầm bệnh phát sinh. Tính đến ngày 10/6/2016 dịch bệnh Đốm trắng trên tôm nuôi đã xảy ra với tổng diện tích 23,64ha. Tuy dịch bệnh đã được khống chế kịp thời, hạn chế lây lan ra diện rộng, nhưng tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người nuôi; việc lạm dụng các loại hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi gây tồn dư, mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, hiện tượng cá tự nhiên chết bất thường chưa xác định được nguyên nhân đã làm ảnh hưởng đến quá trình thả giống, lấy nước.

Để chủ động ứng phó trước tình hình dịch bệnh đối với nuôi trồng thủy sản, đảm bảo yêu cầu phát triển thủy sản bền vững; thực hiện Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY ngày 30/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo rà soát thực hiện quy hoạch vùng nuôi hợp lý, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh, quan trắc cảnh báo môi trường để chủ động giám sát, phòng chống dịch bệnh;

- Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy sản an toàn dịch bệnh; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đặc biệt tại các xã, phường, thị trấn trong vùng nguy cơ cao, cùng với cán bộ địa phương kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình nuôi trồng thủy; kịp thời phát hiện bệnh để tổ chức triển khai chống dịch một cách có hiệu quả;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại vật tư trong nuôi thủy sản (con giống, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học...), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục theo dõi việc quan trắc, lấy mẫu và phân tích nước biển ven bờ của các cơ quan chức năng để có hướng dẫn việc lấy nước, thả giống nuôi trồng thủy sản;

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thú y thủy sản tỉnh Quảng Bình”; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án Tăng cường năng lực thú y thủy sản cấp huyện, cấp xã;

- Dự trù vật tư, hóa chất, kinh phí và tập trung nguồn lực để triển khai phòng chống dịch bệnh đặc biệt là các loại dịch bệnh nguy hiểm;

- Thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản lưu thông trong nước, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi vận chuyển thủy sản giống đi tiêu thụ;

- Phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y để tránh tồn dư hóa chất, kháng sinh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức rà soát, chỉ đạo thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản, vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh và quảng canh cải tiến. Tăng cường công tác quản lý vùng nuôi, thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh.

- Tuyên truyền cho người nuôi trồng thủy sản, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản áp dụng đồng bộ các giải pháp nuôi tôm an toàn dịch bệnh, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh; sử dụng thuốc thú y thủy sản nằm trong danh mục cho phép, hợp lý để tránh tồn dư hóa chất, kháng sinh gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đối với các địa phương có diện tích thủy sản nuôi bị bệnh: Kịp thời thông báo cho cơ quan thú y; đồng thời khẩn trương hướng dẫn các hộ nuôi thu gom, xử lý, khử trùng tiêu độc ao nuôi có sự giám sát của cán bộ thú y tránh lây lan ra diện rộng; cải tạo, xử lý môi trường trước khi thả giống đúng quy trình, lịch thời vụ theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ động bố trí kinh phí cho nhân viên cấp huyện, cấp xã để triển khai có hiệu quả công tác thú y thủy sản.

- Tích cực, sẵn sàng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, cử cán bộ tham gia chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra tại địa phương.

Yêu cầu các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngoài việc thực hiện các nội dung công việc được giao, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; tổng hợp tình hình, dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 27/7/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, TN và MT;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT&TH; Báo Quảng Bình;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, CVNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác thú y thủy sản do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188