Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 50/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC

Ngày 07 tháng 03 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về Chương trình đầu tư thí điểm áp dụng công nghệ xử lý rác hạn chế chôn lấp được nghiên cứu trong nước. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo Chương trình đầu tư thí điểm áp dụng công nghệ xử lý rác hạn chế chôn lấp được nghiên cứu trong nước và ý kiến của các Bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Hiện nay, môi trường sống tại các đô thị ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, rác thải và nước thải gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, sinh hoạt của nhân dân, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo đảm hạ tầng cơ sở nói chung và hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội là trách nhiệm của Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các tập thể, doanh nghiệp và các cá nhân trong nước đã đầu tư nghiên cứu và triển khai thực hiện các công nghệ xử lý rác thải, hạn chế chôn lấp, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Để tạo điều kiện hoàn thiện và triển khai áp dụng công nghệ xử lý rác thải trong nước, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá các công nghệ xử lý rác thải SERAPHIN, AN SINH-ASC đang áp dụng và triển khai xây dựng tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nếu đáp ứng được yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trường hợp cần bổ sung hoàn thiện công nghệ để nhân rộng và áp dụng trong cả nước thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ nguồn nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Xây dựng chủ trì mời các địa phương tham quan khảo sát công nghệ xử lý rác thải đang áp dụng tại tỉnh Hà Tây và Thừa Thiên Huế; xây dựng kế hoạch, chương trình, mô hình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận cho các đô thị trong cả nước, phù hợp với điều kiện của từng địa phương theo hướng mỗi địa phương có một dự án và giao cho các doanh nghiệp công ích làm chủ đầu tư.

Cơ cấu nguồn vốn cho các dự án được xác định như sau:

Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 50% (trong đó ngân sách Trung ương 40%, ngân sách địa phương 10%).

Vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 50%.

- Nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư trong nước áp dụng công nghệ xử lý rác hạn chế chôn lấp được nghiên cứu trong nước để đầu tư xây dựng dự án xử lý rác thải đô thị. Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình ngoài hàng rào, mua bản quyền công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận. Các doanh nghiệp được vay ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải áp dụng các công nghệ nêu trên.

Từ nay, việc vận động ODA để đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác cần được tính toán kỹ, bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả và công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đối với các dự án rác thải đã được bố trí vốn ODA, các Bộ, ngành và các địa phương có dự án chỉ đạo việc đầu tư xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, KH&CN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Trần Quốc Toản, PCN Nguyễn Quốc Huy; WebsiteCP, Ban XDPL, các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, KG, VX;
- Lưu: VT, CN(5), 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 19/03/2007 về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.215