Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 29/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Phạm Văn Hà
Ngày ban hành: 28/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đã đạt được một số kết quả: Triển khai các dự án, kế hoạch, các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn, các hoạt động gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, góp phần bảo vệ vốn rừng hiện có của thành phố.

Tuy nhiên, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế: Một số cá nhân, tổ chức chưa chấp hành nghiêm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, hiện tượng xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp vẫn còn diễn ra tại một số địa phương như: huyện Thủy Nguyên, huyện Kiến Thụy, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh, huyện Tiên Lãng.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Công điện số 1566/CĐ- BNN-TCLN ngày 22/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các, quận, huyện có rừng và các chủ rừng triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có rừng

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, chỉ đạo chính quyền cấp xã, phường nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về diện tích rừng được giao quản lý trên địa bàn;

- Thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, nhằm bảo vệ tốt nhất diện tích rừng ở địa phương;

- Chỉ đạo công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng, cương quyết thu hồi toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để thực hiện trồng rừng và các mục đích lâm nghiệp khác;

- Tổ chức lập kế hoạch, tiến hành rà soát, kiểm tra các dán có toàn bộ hoặc một phần diện tích nằm trong rừng, đất đã được quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn, yêu cầu các cá nhân, tổ chức là chủ dự án thực hiện nghiêm việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện để chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng xảy ra trên địa bàn được giao quản lý;

- Chủ động xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương và triển khai tổ chức thực hiện, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra;

- Tổ chức thực hiện xác định ranh giới các diện tích rừng phòng hộ trong phạm vi địa phương.

- Rà soát việc giao đất, giao rừng trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong qúy IV/2017.

2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có; thực hiện lồng ghép các chương trình, dán đã được phê duyệt để trồng rừng và phát triển rừng;

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng trên địa bàn thành phố; xây dựng các phương án quản lý bảo vệ rừng và tổ chức triển khai thực hiện để quản lý có hiệu quả diện tích rừng, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

+ Bố trí lực lượng Kiểm lâm tăng cường về tuyến xã, phường tổ chức tuần tra, kiểm soát đ phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các khu rừng trọng điểm, các vị trí có diễn biến phức tạp về tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng theo đúng quy định.

+ Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện trong công tác quản lý và bảo vệ rừng; thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; giám sát chặt chẽ việc đưa phương tiện, công cụ, cơ giới vào rừng; quản lý hoạt động của các cơ s kinh doanh, chế biến gỗ theo đúng quy định.

+ Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản.

+ T chức lực lượng trực để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; phòng cháy chữa cháy rừng.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp giao đất, giao rừng, đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp và rừng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30/12/2017.

3. S Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện liên quan trong việc quản lý sử dụng rừng và đất rừng; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về đất đai và bảo vệ môi trường; xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai và bảo vệ môi trường.

- Chủ trì tổng hợp giao đất, giao rừng của các địa phương, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong quý 4/2017.

4. Công an thành ph

T chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại rừng và đất lâm nghiệp, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; chỉ đạo công tác điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố; xử lý các ván chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn thành phố; chỉ đạo lực lượng Công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn liên quan quản lý chặt chẽ các cá nhân, tổ chức lợi dụng việc sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dán phát triển kinh tế xã hội để phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép; chỉ đạo Công an quận, huyện liên quan phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chặt phá rừng, lấn chiếm rừng theo đúng quy định của pháp luật.

5. Bộ Chỉ huy quân s thành phố và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành ph

Ch đạo, hướng dẫn các đơn vị quân sự địa phương, lực lượng dân quân tự vệ và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia tích cực vào công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời hỗ trợ và phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản.

Chỉ đạo các đơn vị bộ đội biên phòng tích cực tham gia vào công tác bảo vệ tốt các khu rừng phòng hộ ven biển; phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức gây ra đối với rừng phòng hộ.

6. S Kế hoạch và Đầu tư, S Tài chính

- Phối hợp hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các chương trình, dán phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố theo đúng quy định; chủ động đề xuất, bố trí các nguồn vốn kịp thời để các đơn vị triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác bảo vệ và phát triển rừng thực sự có hiệu quả.

- Đề xuất bố trí kinh phí rà soát giao đất, giao rừng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Các đơn vị chủ rừng

- Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà và các đơn vị chủ rừng khác có trách nhiệm quản lý bảo vệ diện tích rừng được giao; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan đến quản lý bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư sống gần rừng tích cực tham gia bảo vệ rừng; kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thực hiện tốt các cam kết bảo vệ rừng;

- Bố trí lực lượng bảo vệ rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép; tổ chức lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ quan và các vùng trọng điểm cháy 24/24 giờ các ngày cao điểm trong mùa khô (kể cả ngày lễ, tết) để ứng cứu kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra; cập nhật theo dõi mọi diễn biến về tài nguyên rừng của đơn vị được giao quản lý;

- Chủ rừng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên lâm phần được giao quản lý.

- Kê khai đầy đủ hồ sơ đất, rừng để các địa phương khẩn trương tổng hợp hồ sơ giao đất, giao rừng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng

Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, chức năng, tác dụng của rừng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố; tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản; kịp thời tuyên truyền biểu dương những mô hình sản xuất kinh doanh lâm nghiệp có hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến; đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn nơi có rừng, Thủ trưởng các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- BCHQSTP, BCHBĐBP TP, CATP;
- Các S
ở: NN và PTNT, TNMT, TC,
KHĐT, TTTT, CSPCCC;
- UBND các huy
ện, quận;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Chi c
ục Kiểm lâm;
- VQG Cát Bà;
- CPVP, PCVP;
- Phòng KTGS và TĐKT;
- CV: NN;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ph
ạm Văn Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246