Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1761/QĐ-UBND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1761/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh về việc giao vốn thiết kế quy hoạch và chuẩn bị đầu tư năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 271/TTr-STC ngày 29/12/2011 về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 763 triệu đồng (bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng) để:

1. Sửa chữa trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 7 - Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh: 335 triệu đồng.

2. Cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, ga ra ô tô thành nhà làm việc Đội kiểm lâm cơ động, phòng chống cháy rừng và ban quản lý rừng: 428 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí để thực hiện hai nhiệm vụ trên: trích từ nguồn bán hàng hóa, tang vật tịch thu sung quĩ nhà nước (các khoản không cân đối).

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi Cục kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ Trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1761/QĐ-UBND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91