Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 81/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thân nhân và tổ chức thực hiện hoả thiêu người chết tại Đài hóa thân An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 81/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 12/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2012/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO THÂN NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẢ THIÊU NGƯỜI CHẾT TẠI ĐÀI HOÁ THÂN AN LẠC VIÊN, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật NSNN năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5953/TTr-UBND ngày 23/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ chi phí tang lễ cho thân nhân và tổ chức hỏa thiêu người chết tại Đài hoá thân An Lạc Viên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ thân nhân và tổ chức thực hiện hoả thiêu người chết tại Đài hóa thân An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả, như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng :

- Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội phải trực tiếp lo công việc mai táng cho các đối tượng xã hội; hộ gia đình sinh sống đăng ký hộ khẩu tại Quảng Ninh có người chết đưa vào hỏa thiêu tại Đài hoá thân An Lạc Viên tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

- Đối với các đối tượng đang được hưởng chính sách hỗ trợ mai táng phí theo qui định hiện hành của nhà nước thì mức hỗ trợ quy định này là mức hỗ trợ bổ sung thêm khi thực hiện hoả thiêu người chết.

- Trường hợp do các doanh nghiệp phải trực tiếp lo công việc mai táng cho người lao động thì không thuộc đối tượng áp dụng chính sách này.

2. Mức hỗ trợ: 3 triệu đồng/01 người chết hoả thiêu.

3. Thời gian thực hiện: Trong 3 năm kể từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2015.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương.

5. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, thân nhân người chết hỏa thiêu. UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động TBXH) là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi trả trực tiếp cho các đối tượng hưởng chính sách.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 81/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thân nhân và tổ chức thực hiện hoả thiêu người chết tại Đài hóa thân An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118