Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4273/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị “Sơ kết triển khai Quyết định 48/2010/QĐ-TTg” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4273/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4273/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ “SƠ KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ”

Ngày 08/8/2012, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phi hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội Nghị sơ kết triển khai thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, Ban ngành liên quan: Kế hoạch Đầu tư, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển); đại diện các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tài chính, Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III; các đơn vị thuộc Tng cục Thủy sn: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Văn phòng Tổng cục, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế Thanh tra, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin thủy sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 28 tỉnh thành ven biển; các đơn vị liên quan: Viện Khoa học công nghệ Khai thác - Trường Đại học Nha Trang, Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp Hội cá ngừ Phú Yên, Khánh Hòa và một số doanh nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận:

Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg là một chính sách kịp thời, hợp với lòng dân, đến đúng đối tượng, khuyến khích ngư dân ra khai thác hải sản ở vùng biển xa và bước đầu số tàu cá có mặt trên các vùng biển xa tăng lên rõ rệt. Sau 02 năm triển khai thực hiện đã có 19/28 tỉnh, thành phố với 5.369 tàu đăng ký tham gia khai thác ở vùng biển xa, có 11 tỉnh xây dựng xong trạm bờ và đã lắp đặt được 1.470 máy thông tin liên lạc; đến nay các tình đã giải ngân được 197 tỉ đồng. Các địa phương đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Quyết đnh, đặc biệt là trang bị trạm bờ và máy thông tin liên lạc trên tàu cá, thông qua đó chủ động kiểm soát được hoạt động của tàu cá trên biển kết hợp với phòng chống lụt bão; đồng thời vai trò quản lý của Nhà nước đi với hoạt động khai thác hải sản được nâng cao.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg vẫn còn tồn ti vướng mắc: nhiều đa phương giải ngân chậm: hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn vướng mắc, lúng túng; định mức, đối tượng hỗ trợ chưa thực sự hợp lý, nhiều địa phương chưa mạnh dạn tháo gỡ thủ tục vẫn để chủ tàu cá ứng tiền trước để mua máy Icom rồi sau đó mới được nhận tiền hỗ trợ vừa gây khó khăn cho ngư dân, vừa chậm tiến độ giải ngân.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

- Tổng hợp những kiến nghị, vướng mắc từ các địa phương để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ nghiên cứu việc đề xuất sửa đổi Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BNN-BTC-BQP cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Nghiên cứu để hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các địa phương một cách kịp thời.

- Phối hợp với Cục Tần số - Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng thêm các giải tần số phù hợp với số lượng tàu cá của từng các địa phương.

- Làm việc với Bộ Tài chính bố trí cấp đủ và kịp thời kinh phí cho các địa phương thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg theo dự toán, trong đó có bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng trạm bờ trong năm 2011 để các địa phương thực hiện.

- Làm việc với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng kịp thời hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục xác nhận hỗ trợ ngư dân như: Bộ Tư lệnh Hải quân ban hành quy định vviệc xác nhận các tàu cá có tham gia hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển Trường Sa và Nhà giàn để các địa phương thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ngư dân được thuận lợi; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản kiểm soát tàu khi xuất bến và về bến.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố ven biển

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có tàu cá tham gia hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết việc triển khai Quyết định 48/2010/QĐ-TTg; đồng thời có ý kiến bằng văn bản về những vấn đề còn vướng mắc để Bộ NN & PTNT cùng với các Bộ Tài chính, Quốc phòng có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

- Các địạ phương chưa giải ngân hết kinh phí đề nghị tiếp tục giải ngân, đối với các địa phương thiếu kinh phí cần có báo báo để Tổng cục Thủy sản tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ làm việc với Bộ Tài chính cấp tiếp kinh phí cho đơn vị.

- Hoàn thiện báo cáo Quyết toán theo quy định và xây dựng dự toán kế hoạch 2013 và bổ sung kinh phí để triển khai; rà soát lại danh sách các tàu đăng ký tham gia để có biện pháp theo dõi, quản lý hỗ trợ ngư dân.

- Tăng cường biên chế, bố trí đủ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ này.

3. Công ty Cổ phần Thiết bị Hàng hải (MECOM)

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ của thiết bị để đáp ứng yêu cầu của thực tế, trong đó phải nghiên cứu đến tính bảo mật của thông tin; Hoàn thiện kỹ thuật để tích hp dữ liệu, kết nối giữa các trạm bờ Chi cục với Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm quản lý, kiểm soát hoạt động của tàu cá trên các vùng bin.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr, TCT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng;
- UBND 28 tỉnh thành ven biển;
- Sở NN&PTNT, Chi cục KTBVNLTS 28 tỉnh thành ven biển;
- Các Vụ: KHCN&MT, TC, KH;
- TCTS: Vụ KHCT, Vụ PCTT, VP, TTTT;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4273/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị “Sơ kết triển khai Quyết định 48/2010/QĐ-TTg” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.184
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196