Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2003/QĐ-BNN ban hành định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 64/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 02/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 64/2003/QĐ-BNN, NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT BỘT SÉT DÙNG TRONG CÔNG TÁC KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ CHẤT LƯỢNG THÂN ĐÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 52/1999 NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành Qui chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ văn bản thoả thuận số 1776/BXD-VKT ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục PCLB & QLĐĐ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập "Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê".

Điều 2: Tập định mức này là căn cứ để tính đơn giá bột sét sử dụng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.

Điều 3: Tập định

 

 

 

mức này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Các ông Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong qúa trình thực hiện, các đơn vị tổ chức theo dõi tổng kết báo cáo Bộ làm căn cứ nghiên cứu hoàn chỉnh để áp dụng tiếp cho các năm sau.

 

 

Phạm Hồng Giang

(Đã ký)

 

ĐỊNH MỨC

SẢN XUẤT BỘT SÉT DÙNG TRONG CÔNG TÁC KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ CHẤT LƯỢNG THÂN ĐÊ
(Ban hành kèm theo QĐ số 64/2003/QĐ-BNN, ngày 02 tháng 06 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

I. CĂN CỨ TÍNH TOÁN:

Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê được tính toán, xây dựng theo các căn cứ sau đây:

- Qui trình kỹ thuật sản xuất bột sét tại các đơn vị, các chỉ tiêu kỹ thuật của bột sét được sử dụng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.

- Trang thiết bị, máy móc và tổ chức dây chuyền sản xuất hiện tại ở các đơn vị. Máy sản xuất bột sét là loại máy nghiền chạy bằng động cơ điện công suất động cơ 33 KW có năng suất 7,2 tấn/ca.

- Nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất bột sét là đất sét ở trạng thái tự nhiên (chưa qua xử lý phơi hoặc sấy khô). Bao bì dùng để đóng gói bột sét sau khi chế biến là loại bao tiêu chuẩn có trọng lượng 50kg/bao.

II. ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT BỘT SÉT

Yêu cầu: Công tác sản xuất bột sét phải thực hiện đúng qui trình và bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định của Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Băm thái, đập nhỏ đất sét, phơi hoặc sấy khô

- Vận chuyển đất sét đã băm phơi vào máy nghiền

- Nghiền, sàng đất sét thành bột theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Đóng bao, vận chuyển vào kho thành phẩm

- Dọn dẹp vệ sinh sau ca sản xuất

(Định mức tính cho một tấn bột sét thành phẩm đóng bao bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định của Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều).

Đơn vị: 1 tấn bột sét

Mã hiệu

Khoản mục chi phí

Đơn vị

Định mức

 

+ Vật liệu

 

 

 

- Đất sét

m3

1,00

 

- Bao bì (vỏ bao loại trọng lượng tải 50kg/bao)

cái

21

01

+ Nhân công

 

 

 

- Công lao động (bậc 3/7 CN sản xuất VLXD)

công

1,85

 

+ Máy thi công, nhà xưởng kho bãi

 

 

 

- Máy nghiền bột sét

ca

0,14

 

- Nhà xưởng kho bãi

%

14,03

III. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Tập định mức sản xuất bột sét này là căn cứ để tính đơn giá bột sét sử dụng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.

2. Khi lập dự toán sản xuất bột sét, giá mua đất sét tính theo giá địa phương (tính đến sân phơi của nơi sản xuất). Nếu đơn vị tự tổ chức khai thác thì tính theo định mức của nhà níc.

3. Kho bãi nhà xưởng và một số vật tư, thiết bị phụ khác: Tính theo tỷ lệ % so với chi phí máy nghiền bột st.

4. Tập định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003.

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ CA MÁY NGHIỀN BỘT SÉT
(Ban hành kèm theo QĐ số 64/2003/QĐ-BNN, ngày 02 tháng 06 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Mã hiệu

Loại máy và thiết bị

ĐM năng lượng

Thành phần thợ điều khiển

Giá ca máy (đồng)

 

 

 

 

Trong đó tiền lương

Tổng số

1

2

3

4

5

6

02

Máy nghiền đất sét

(loại chạy điện có công suất 33 kw)

166.32 kwh điện

1 x 4/7

25.001

176.436

1. Bảng giá ca máy nghiền bột sét được tính toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể là:

- Giá máy để tính khấu hao của các loại thiết bị tính theo mức giá bình quân quí IV năm 2001.

- Tỷ lệ khấu hao cơ bản tính theo qui định tại Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính.

- Tiền lương công nhân tính theo các quy định hiện hành. Mức lương tối thiểu tính theo quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ (mức lương tối thiểu là 210.000 đồng/tháng).

- Khi tính toán điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu theo Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 9/1/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 của Bộ Xây dựng thì bảng giá ca máy trên được nhân với hệ số sau:

Địa bàn 1 = 1,028

Địa bàn 2 = 1,043

Địa bàn 3 = 1,057

(Địa bàn 1 có Kđc = 0,2; địa bàn 2 có Kđc = 0,3 và địa bàn 3 có Kđc = 0.4)

2. Các khoản mục chi phí đã tính trong giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên; chi phí tiêu hao nhiên liệu, năng lượng; chi phí thợ điều khiển máy trong ca; chi phí quản lý máy; chi phí bảo hiểm; chi phí di chuyển máy và trực tiếp phí khác.

3. Nhiên liệu, năng lượng tính theo mặt bằng giá quí IV năm 2001.

4. Bảng giá ca máy và thiết bị trên chưa bao gồm thuế VAT và được tính toán trong điều kiện làm việc bình thường. Trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, thì giá ca máy trong bảng giá này được nhân với hệ số 1,055.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2003/QĐ-BNN ban hành định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.234
DMCA.com Protection Status