Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 25/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8(tại Tờ trình số 198/TTr-TP ngày 12 tháng 8 năm 2011)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 14 văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành hết hiệu lực thi hành, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

NỘI DUNG VĂN BẢN

1

2976/QĐ-UB

14/9/1995

Quyết định về việc công nhận Ban Điều hành Nhà dưỡng lão Pháp Quang

2

5082/1998/CT-UB

12/12/1998

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức hoạt động các Hội quần chúng tại địa bàn Quận 8

3

600/2003/QĐ-UB

19/02/2003

Quyết định về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Quận 8

4

2144/2003/QĐ-UB

11/8/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8

5

59/2005/QĐ-UB

31/5/2005

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8

6

62/2005/QĐ-UB

31/5/2005

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 8

7

01/2006/QĐ-UBND

18/01/2006

Quyết định ban hành Quy định tạm thời tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư

8

28/2006/QĐ-UBND

23/8/2006

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 8

9

29/2006/QĐ-UBND

24/8/2006

Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 8

10

03/2006/CT-UBND

06/02/2006

Chỉ thị về việc triển khai Pháp lệnh Dân quân tự vệ

11

15/2006/CT-UBND

05/5/2006

Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 290/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12

05/2007/QĐ-UBND

01/02/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 8

13

07/2007/QĐ-UBND

01/02/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng Quận 8

14

07/2007/CT-UBND

08/8/2007

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống lũ, bão, giông lốc, sạt lở bờ sông, kênh rạch do thiên tai gây ra trên địa bàn Quận 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141