Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Số hiệu: 78/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 78/2008/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận Tân Phú, các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và các cơ quan hữu quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận cùng với ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

- Nhất trí với báo cáo về tình hình hoạt động năm 2008, chương trình công tác năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân quận.

- Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách và an ninh quốc phòng năm 2008 và các giải pháp công tác trọng tâm năm 2009.

Hội đồng nhân dân nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2008:

Trong năm 2008, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị ban ngành thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân quận, đề ra các biện pháp thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục tăng trưởng, duy trì được tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng khá cao so với cùng kỳ 2007, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định.

Triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong xây dựng nhằm phục vụ ngày một tốt hơn cho đời sống của nhân dân trong quận và diện mạo đô thị của quận ngày càng khang trang hơn. Nhiều công trình thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quận. Triển khai thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe, chăm lo việc học hành, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em trên địa bàn quận. Trong năm 2008, Quận đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo về vật chất, tinh thần và các chế độ đối với diện chính sách, nhân dân lao động nghèo trên địa bàn quận, hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ thông, không còn hộ nghèo theo tiêu chí thành phố. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị bước đầu đạt một số kết quả nhất định, đặc biệt đã kéo giảm trên 50% về số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, tiến độ một số công trình trọng điểm của quận chậm so với kế hoạch, nhất là công trình khu liên hợp thể dục thể thao - dân cư Tân Thắng, công trình đường Lũy Bán Bích do chủ đầu tư thiếu vốn để chi trả, bồi hoàn cho dân. Tỷ lệ cấp nước sạch chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chưa đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân. Ý thức của người dân tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng còn hạn chế nên tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng chưa đạt các chỉ tiêu cơ bản (tỷ lệ giảm các vụ án hình sự, điều tra phá án hình sự) đề ra; công tác phòng ngừa tội phạm thông qua công tác quản lý hành chính nhà nước chưa chặt chẽ; ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm chưa cao; hoạt động tấn công tội phạm ở khu vực giáp ranh chưa đạt hiệu quả.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2009:

Ngoài nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong báo cáo của UBND quận, Hội đồng nhân dân quận yêu cầu tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Lĩnh vực kinh tế, tài chính:

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt từ 15% trở lên, doanh thu thương mại - dịch vụ đạt trên 25%.

- Phấn đấu thu ngân sách năm 2009 đạt 616 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 330 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách năm 2009 ước đạt 234,773 tỷ đồng, trong đó chi sự nghiệp giáo dục chiếm 45,79% tổng chi.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm 2009, trong đó phấn đấu thu hút thêm 2.000 hộ kinh doanh cá thể và 1.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố, nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể.

- Tổ chức đấu thầu chợ Tân Phú I và tổng kết công tác đấu thầu quản lý các chợ.

2. Quản lý đô thị, nhà đất:

- Tiếp tục hoàn chỉnh, phê duyệt công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 của 11 phường, tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng sai phép, trái phép, vi phạm quy hoạch được duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, Chi nhánh cấp nước Tân Hòa và Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân phát triển mạng lưới cấp nước sạch đạt 80%.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 08 công trình trọng điểm.

- Thường xuyên thực hiện việc kiểm kê sử dụng đất hàng năm và 05 năm theo quy định. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ diện tích, cấu trúc nhà thuộc sở hữu nhà nước để áp dụng khung giá cho thuê mới theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh không để vi phạm ô nhiễm môi trường.

3. Văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu có 1 phường được công nhận phường văn hóa, 1 phường được ghi nhận phường văn hóa, 1 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, 100% khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hóa, 70% khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa, 80% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

- Tiếp tục thiện hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, tập trung xây dựng đường phố không rác và văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao, nhất là đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành đối với các hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ, ngành nghề “nhạy cảm”.

- Tiếp tục triển khai chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT, công tác xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng đã hình thành và thành lập thêm các Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường còn lại. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đối mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chương trình chăm lo cho các đối tượng chính sách có công, các diện bảo trợ xã hội. Triển khai chương trình giảm nghèo giai đoạn 2009

- 2015, phấn đấu đến cuối năm xóa cơ bản hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 8 triệu đồng/người/năm và 10% hộ nghèo vượt chuẩn thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 8.000 lao động. Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm, tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo ngăn ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Đảm bảo thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tăng cường phòng, chống dịch và đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu 100% cơ sở nộp hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho 100% đạt chuẩn. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo về vật chất và tinh thần.

4. An ninh - quốc phòng:

- Tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, phấn đấu giảm từ 1% - 3% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2008, điều tra khám phá án hình sự trên 60%, xây dựng 100% khu phố đạt “Khu phố an toàn không có ma túy”. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp lập lại trật tự an toàn giao thông, tạo chuyển biến cơ bản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ở các tuyến đường trọng điểm. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm 15% số vụ tai nạn giao thông và số người chết, số người bị thương nặng vì tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe và ùn tắc giao thông kéo dài. Tổ chức hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác tuyển quân, đảm bảo biên chế đúng, đủ vào các đơn vị dự bị động viên. Tổ chức huấn luyện hội thao đạt chất lượng cao, bảo đảm an toàn.

5. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thường xuyên củng cố, bồi dưỡng lực lượng hòa giải viên tại các phường đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo hòa giải thành đạt trên 70% vụ việc.

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. Kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng; chuyển thể hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình khi có quyết định của thành phố. Giao định biên năm 2009 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc quận và 11 phường. Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ và việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn thành lập lực lượng bảo vệ dân phố và hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, cải tiến quy trình theo hướng liên thông. Đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng tin học vào quá trình quản lý nhà nước và công khai quy trình giải quyết hồ sơ hành chính trên website của Quận.

- Tiếp tục thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

6. Về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận:

Hội đồng nhân dân nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân quận theo nội dung Tờ trình số 1338/UBND-NC ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc xin ngưng thực hiện chủ trương vận động nguồn quỹ từ chủ đầu tư các dự án xây dựng chưng cư dùng để xây dựng mới trường học trên địa bàn quận Tân Phú kể từ năm 2009.

Nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân quận theo nội dung Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 về hạng mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2009. Gồm 04 công trình thuộc ngân sách quận và 15 công trình thuộc nguồn vốn phân cấp quận. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch, đề án cụ thể và triển khai thực hiện bảo đảm sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, tiết kiệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đề ra các giải pháp chủ yếu, có kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động khảo sát, giám sát, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước động viên nhân dân tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp lần thứ 14 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113