Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 535/CT-BNN-TCTL năm 2012 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 535/CT-BNN-TCTL Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 535/CT-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, CHỐNG LỤT NĂM 2012

Những năm gần đây thiên tai đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước và gây nên những tổn thất lớn về nhiều mặt. Năm 2012, dự báo thời tiết có thể diễn biến phức tạp hơn. Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt, bão và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê tập trung thực hiện và làm tốt một số việc trọng tâm sau đây:

I. HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TU BỔ, DUY TU BẢO DƯỠNG ĐÊ ĐIỀU VÀ CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU

1. UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2012.

2. Ngoài nguồn kinh phí do Trung ương đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố phải huy động nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác mà Trung ương chưa cân đối kinh phí đầu tư được nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão.

3. Đối với các công trình đang thi công liên quan đến đê điều, UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xong trước mùa lũ bão và các phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão.

II. ĐẢM BẢO AN TOÀN CÁC CỐNG DƯỚI ĐÊ TRONG LŨ, BÃO

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng toàn bộ các cống dưới đê, để phát hiện các cống đã hết thời gian được sử dụng, các cống bị hư hỏng với mức độ khác nhau để lập kế hoạch sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, những cống xét thấy không an toàn trong mùa lũ, bão năm 2012 nhất thiết phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm phương án kỹ thuật, vật tư, kinh phí) và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện. Đối với những cống xung yếu buộc phải hoành triệt trước mùa lũ, bão 2012, phải chủ động lập phương án tưới (hoặc tiêu) hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.

2. Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở hiện hành. Những cống chưa có quy trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải xây dựng và báo cáo tỉnh, thành phố duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2012.

3. Những cống dưới đê không thuộc hệ thống thủy nông, giao cho UBND quận, huyện chỉ định ngay người trực tiếp quản lý, vận hành và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho người quản lý về quy trình vận hành để nắm vững và thực hiện.

4. Những cống do các Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi quản lý hoặc các công trình đầu mối liên tỉnh, liên huyện thì đơn vị chủ quản phải có quy chế cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các sự cố, tình huống đột xuất.

III. CHỦ ĐỘNG, CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ TRONG LŨ, BÃO

1. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, chú ý phát hiện những hư hỏng, các  yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều và đề ra phương án hộ đê phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau khi tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình phải xây dựng, duyệt và sẵn sàng triển khai phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến, từng khu vực trọng điểm theo phương châm "4 tại chỗ" (vật tư, hậu cần, lực lượng và chỉ huy tại chỗ); phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

2. Chỉ đạo UBND các cấp, các Sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê trong điều kiện có bão, lũ lớn, lũ cực lớn, đặc biệt là phương án chống tràn.

3. Căn cứ phương án hộ đê năm 2012, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn).

4. Trước lũ tiểu mãn năm 2012, phải chỉ đạo, tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại. Tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn xong trước ngày 30/5/2012.

5. Tổ chức lực lượng, thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác ở các tuyến đê để phát hiện và xử lý đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống được kịp thời ngay từ giờ đầu; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi công trình xảy ra sự cố.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

1. Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn. Có biện pháp kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm, ngăn chặn việc tái vi phạm và vi phạm mới. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình được cấp phép theo quy định của Luật Đê điều.

3. Mọi hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê làm lều quán, chất chứa vật liệu, hàng hóa hoặc xây dựng công trình trái phép phải giải tỏa xong trước ngày 15/5/2011 để không ảnh hưởng đến an toàn đê và việc kiểm tra đê, hộ đê.

3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.

4. Thực hiện việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân theo quy định của Luật Đê điều.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, tp có đê;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, tp có đê;
- Chi cục QLĐĐ&PCLB các tỉnh, tp có đê;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_5b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 535/CT-BNN-TCTL ngày 07/03/2012 tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248