Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 229/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/11/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 229/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1979

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRỢ CẤP THÊM CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC, SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA PHẬN HUYỆN DUYÊN HẢI

Để giải quyết khó khăn và sinh hoạt ăn ở, đi lại và làm việc đối với cán bộ, công nhân viên được điều động đến công tác, sản xuất ở huyện Duyên Hải, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tạm thời cho áp dụng khoản trợ cấp như sau :

1. Trợ cấp khó khăn thường xuyên hàng tháng bằng 100% của mức lương chính đối với cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước (kể cả hợp đồng) của các đơn vị trực thuộc thành phố được điều động đến công tác dài hạn hoặc biệt phái từ 6 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc địa bàn huyện Duyên Hải.

(Nếu được hưởng trợ cấp này thì không được hưởng khoản trợ cấp 12đ/tháng và phụ cấp lưu trú. Ngoài ra vẫn được hưởng trợ cấp 1 lần 100đ/người khi được điều động đến Duyên Hải và phụ cấp 10% ngoại thành, được thanh toán 5đ/tháng/người tiền nước cho tập thể).

2. Đối với cán bộ, công nhân, nhân viên tại chỗ (tại địa phương), Thường trực Ủy ban giao cho Ban Tổ chức chánh quyền, Sở lao động, Sở Tài chánh cùng với Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải bàn bạc nghiên cứu cụ thể mức trợ cấp thích hợp để trình với Ủy ban xem xét và thông báo sau. Trong khi chờ đợi vẫn áp dụng trợ cấp quy định theo thông báo số 220/TB-UB ngày 08-11-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thông báo này được thi hành kể từ ngày ký.

Các trường hợp đã được điều động trước khi có thông báo này vẫn được hưởng khoản trợ cấp 100% lương chính, nhưng không truy lãnh.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 229/TB-UB ngày 29/11/1979 về trợ cấp thêm cho cán bộ, công nhân viên nhà nước được điều động đến công tác, sản xuất trên địa phận huyện Duyên Hải do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.675

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144