Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 394/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/01/2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 599/BCH-PCT ngày 02/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 62) gồm các thành viên sau đây:

I. Trưởng ban:

Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Phó Trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực;

2. Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

III. Các ủy viên gồm:

1. Ông Bùi Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

2. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Bà Trần Duyên Hải, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

4. Ông Nguyễn Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

5. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Mời tham gia Ban Chỉ đạo

1. Ông Nguyễn Mạnh Cương, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

2. Ông Bùi Minh Thơ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

3. Ông Bùi Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh;

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

3. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành viên của Ban Chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33