Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT bãi bỏ Thông tư 11/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3204/2000/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 11/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3204/2000/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 3204/2000/QĐ-BYT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 11/TTLB NGÀY 19/9/1997 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ, TÀI CHÍNH, LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH - XÃ HỘI VÀ BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Căn cứ Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.
Căn cứ ý kiến nhất trí của Bộ Tài chính tại Công văn số 3302/TC-HCSN ngày 14/8/2000, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2330/LĐTBXH-TL ngày 19/7/2000, Ban Vật giá Chính phủ tại Công văn số 635/BVGCP-CNTDDV ngày 21/7/2000.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế và Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 11/TTLB ngày 19/9/1997 của Liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh - Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ sửa đổi một số điểm của Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam, Giám đốc các Bệnh viện và Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT bãi bỏ Thông tư 11/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.328
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212