Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên

Số hiệu: 137/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phạm Văn Vọng
Ngày ban hành: 18/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN THUỘC ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 61/TTr-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ:

Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc không có lương, lương hưu và không được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp thường xuyên hàng tháng theo quy định của Nhà nước.

2. Mức hỗ trợ hàng tháng:

a) Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,1 mức lương cơ sở.

b) Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,2 mức lương cơ sở.

c) Đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,25 mức lương cơ sở.

d) Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,3 mức lương cơ sở.

đ) Đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,35 mức lương cơ sở.

e) Đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,4 mức lương cơ sở.

g) Đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,45 mức lương cơ sở.

h) Đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,5 mức lương cơ sở.

3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/8/2014.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách tỉnh đảm bảo và được cân đối vào dự toán ngân sách cấp huyện hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/7/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPCP, VPQH;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TTTU, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHU, HĐND, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
BáoVP, Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- L­ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.887

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227