Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 69/CT-UB năm 1977 về tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 69/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Đại
Ngày ban hành: 19/11/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 69/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRỰC CƠ QUAN NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC VÀ CÁC NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ

Theo tinh thần chỉ thị của Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố ttrước đây, để bảo đảm kịp thời nắm tình hình và giải quyết các việc đột xuất của đơn vị, địa phương trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Kể từ nay các cơ quan, xí nghiệp, các sở, các đơn vị thuộc khối chánh quyền thành phố, các Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã phải cử cán bộ có thẩm quyền trực cơ quan trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, ngày lễ kể cả đêm và ngày.

2/ Nhiệm vụ của cán bộ trực là phải giải quyết những công việc đột xuất xảy ra trong cơ quan và địa phương mình, kịp thời báo cáo cho cấp trên và thủ trưởng trực tiếp của mình.

- Chịu trách nhiệm bảo vệ cơ quan,

- Nắm vững địa chỉ của các thủ trưởng cơquan để khi cần có thể triệu tập.

3/ Cán bộ, nhân viên trực ngày nghỉ, ngày lễ được nghỉ bù vào ngày khác. Khi phải thức để làm việc đêm, được hưởng chế độ bồi dưỡng làm đêm.

Các đồng chí giám đốc sở, các thủ trưởng cơ quan, các chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phuờng, xã quán triệt tinh thần chỉ thị này, tổ chức và có những quy định cụ thể bảo đảm cho cán bộ trực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhận được chỉ thị này, các nơi báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố số điện thoại trực các giờ nghỉ, ngày nghỉ, ngày lễ.

Điện thoại trực (ngoài giờ làm việc) của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố :

 - 92.378 : anh Hai Minh

 - 25.701 : anh Tám Thảo

 - 43.328 : anh Sáu Khanh

 - 22/505 : đội xe trực của Văn phòng Ủy ban.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 69/CT-UB năm 1977 về tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49