Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 569/QĐ-SGTCC năm 2008 về phân cấp quản lý công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện

Số hiệu: 569/QĐ-SGTCC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Quang Phượng
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/QĐ-SGTCC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN-HUYỆN

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông công chánh và Quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đổi tên Sở Giao thông công chánh thành Sở Giao thông-Công chính trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 22/2007/QĐ-UB ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Công chính;

Căn cứ Quyết định số 132/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-SGTCC ngày 17/01/2007 của Sở Giao thông-Công chính về việc phân cấp quản lý một số công trình cầu đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-SGTCC ngày 29/03/2007 của Sở Giao thông-Công chính về việc điều chỉnh và phân cấp quản lý bổ sung một số công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Giao thông, Sở Giao thông - Công chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phân cấp quản lý một số công trình đường bộ (cu, đường) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (danh mục đính kèm) cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm;

2.1. Tổ chức quản lý, duy tu sửa chữa, nâng cấp cầu, đường được phân cấp quản lý để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà-nước.

2.2. Kiểm tra, đánh giá, thống kê, cập nhật đầy đ các số liệu cơ bản để làm cơ s cho công tác quản lý và xây dựng kế hoạch quản lý, duy tu sa chữa hàng năm.

2.3. Hàng năm vào Quý 3, tổ chức kiểm tra, rà soát lại các tuyến đường trên địa bàn do Quận-Huyện quản lý, kịp thời phát hiện, các tuyến đường không nằm trong danh mục phân cấp quản lý để trình Sở Giao thông- Công chính xem xét bổ sung phân cấp.

2.4. Hàng năm vào Quý 4, báo cáo số liệu cầu, đường cần điều chỉnh, bổ sung phân cấp quản lý về Sở Giao thông-Công chính, để Sở Giao thông-Công chính xem xét, có Quyết định phân cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Sở Giao thông-Công chính trái với quyết định này.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý giao thông bộ, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ Đô thị, Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Công nghiệp, Trưởng phòng Pháp chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực UBND TP. (để báo cáo);
- Văn Phòng UBND TP (để báo cáo);
- Sở KH-ĐT, TC, XD;
- CA.TP;
- Sở GTCC (GĐ, các PGĐ Sở);
-
Khu QLGTĐT số 1, 2, 3, 4;
- Cty QLCTGT Sài Gòn;
-
Cty QLCT Cầu Phà TP;
- Lưu VP (P.GT). 55

GIÁM ĐỐC
Trần Quang Phượng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 569/QĐ-SGTCC năm 2008 về phân cấp quản lý công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123