Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số hiệu: 35/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 24/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 24 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN TÂN THẠNH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 27 đường của thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh tổ chức thực hiện, gắn biển tên đường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- CT, PCT. UBND tỉnh (VX);
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ TRẤN TÂN THẠNH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 35 /2012/QĐ-UBND ngày 24 /7/2012 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài

Kết cấu

Tên đường mới

Mặt ngang đường

Tóm tắt tiểu sử

1

Đường tỉnh 837 đoạn trong thị trấn

Đường tỉnh 829

Đường tỉnh 837

2000m

Sỏi đỏ

Đường 2 tháng 9

8m

Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

2

Đường phía Tây kinh Cà Nhíp

Đường 2 tháng 9

Cầu Một Ngàn

1.200m

Sỏi đỏ

Đường Cà Nhíp

6m

Địa danh văn hóa, nơi ghi dấu nhiều chiến công của quân dân ta trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

3

Đường phía Đông kênh Cà Nhíp

Đường 2 tháng 9

Kênh Hiệp Thành

1.200m

Sỏi đỏ

Đường 30 tháng 4

6m

Sự kiện lịch sử giải phóng miền Nam (30/4/1975) thống nhất đất nước.

4

Đường Cầu Vợi

Đường 2 tháng 9

Kênh Hiệp Thành

1.200m

Nhựa

Đường Hùng Vương

12m

Hùng Vương - vua nước Văn Lang, tổ tiên của dân tộc .

5

Đường Hiệp Thành

Đường tỉnh 829

Đường 30 tháng 4

1.700m

Sỏi đỏ

Đường Lê Duẩn

8m

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1976 -1986).

6

Đường Bờ Bắc kinh Dương Văn Dương

Ấp Cá Tôm (xã Kiến Bình)

Ấp 7 Mét (xã Kiến Bình)

2.275m

Đan-đá xanh

Đường Dương Văn Dương

6m

Thiếu tướng QĐND Việt Nam, một trong những tướng lĩnh đầu tiên ở Nam Bộ, khu bộ phó Khu 7 trong 9 năm kháng chiến chống Pháp.

7

Đường từ Bến xe vào chợ

Quốc lộ 62

Đường Dương Văn Dương

300m

Nhựa

Đường Tôn Đức Thắng

4m

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (1969-1980)

8

Đường phía Đông kênh 12

Kênh 2 vụ (xã Kiến Bình)

Xã Tân Bình

2.000m

Đan-đất

Đường Kênh 12

2m

Địa danh, nơi ghi dấu nhiều chiến công của quân dân ta trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

9

Đường cặp kênh Xáng Cụt

Quốc lộ 62

Cuối Khu dân cư Khu phố 5

800m

Đan-đá xanh

Đường Bắc Đông

2m

Địa danh văn hóa.

10

Đường Điện lực

Quốc lộ 62

Cuối Khu dân cư Khu phố 5

800m

Sỏi đỏ-đất

Đường Phạm Ngọc Thạch

6m

Nhà khoa học y khoa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ y tế, một trong những người đứng đầu ngành y tế cách mạng.

11

Đường vào Khu tam giác

Quốc lộ 62

Đường Dương Văn Dương

300m

Sỏi đỏ

Đường Tháp Mười

4m

Địa danh văn hóa, căn cứ kháng chiến qua nhiều thời kỳ lịch sử và cách mạng. 

12

Đường số 3

Lô H17 Khu dân cư số 1

Đường Lê Phú Mười

331m

Sỏi đỏ

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

6m

Chiến sĩ Cộng sản, nhà cách mạng Việt Nam thời kỳ tiền khởi nghĩa

13

Đường số 5

Đường Trần Công Vịnh

Đường Lê Phú Mười

337m

Sỏi đỏ

Đường Nguyễn Thị Định

6m

Nữ tướng đầu tiên thời đại Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCN Việt Nam (1987-1992).

14

Đường số 6

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

291m

Sỏi đỏ

Đường Lê Phú Mười

6m

Anh hùng lực lượng vũ trang, quê huyện Tân Thạnh

15

Đường số 7

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

291m

Sỏi đỏ

Đường Đinh Văn Phu

6m

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quê huyện Tân Thạnh

16

Đường số 8

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

291m

Sỏi đỏ

Đường Đỗ Văn Bốn

6m

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quê huyện Tân Thạnh.

17

Đường số 9

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

291m

Sỏi đỏ

Đường Huỳnh Việt Thanh

6m

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sống, chiến đấu và hy sinh ở Tân Thạnh.

18

Đường số 10

Đường Nguyễn Thị Định

Lô H Khu dân cư số 1

206m

Sỏi đỏ

Đường Hồ Ngọc Dẫn

6m

Tỉnh đội trưởng tỉnh Kiến Tường trong kháng chiến chống Mỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

19

Đường số 2

Đường Hồ Ngọc Dẫn

Đường Đỗ Văn Bốn

192m

Sỏi đỏ

Đường Võ Thị Sáu

6m

Nữ chiến sĩ an ninh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

20

Đường số 11

Đường Nguyễn Thị Định

Lô K 14 Khu dân cư số 1

216m

Sỏi đỏ

Đường Trần Công Vịnh

6m

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sống , chiến đấu và hy sinh ở Tân Thạnh

21

Đường số 15, 3

Quốc lộ 62

Đường Lê Phú Mười

662m

Sỏi đỏ

Đường Phạm Hùng

7,5m

Chủ tịch HĐBT nước CHXHCN Việt Nam.

22

Đường số 12

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Phạm Hùng

172m

Sỏi đỏ

Đường Nguyễn Văn Tiếp

6m

Chiến sĩ Cộng sản, nguyên Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ.

23

Đường số 16, 13, 4

Quốc lộ 62

Đường Lê Phú Mười

500m

Sỏi đỏ

Đường Nguyễn Bình

6m

Trung tướng , Nguyên Khu bộ trưởng khu 7, Tư lệnh Nam Bộ.

24

Đường song song Kinh số 2

Đường Hùng Vương

Đường Trần Văn Trà

150m

Nhựa

Đường Nguyễn Trung Trực

6m

Anh hùng dân tộc , gắn liền với 2 chiến công đốt tàu E’sperance và lấy đồn Kiên Giang, nửa cuối thế kỷ XIX.

25

Đường song song đường Cầu Vợi

Đường phía sau UBND huyện

Đường Nguyễn Trung Trực

433m

Nhựa

Đường Lê Hữu Nghĩa

7m

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quê huyện Tân Thạnh

26

Đường không tên

Đường phía sau UBND huyện

Khu K Khu dân cư số 2

560m

Nhựa

Đường Lê Văn Trầm

6m

Nguyên Phó chủ nhiệm phòng hậu cần tỉnh đội Kiến Tường, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

27

Đường không tên

Quốc lộ 62

Đường Nguyễn Trung Trực

560m

Nhựa

Đường Trần Văn Trà

6m

Thượng tướng, nguyên Tư lệnh quân giải phóng miền Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.098

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.51.211