Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7538/1998/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 7538/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh
Ngày ban hành: 28/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7538/1998/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V “THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC-DẠY NGHỀ 05-06/CP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm và Nghị quyết số 06/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Tờ trình số 737/LĐ-TBXH ngày 03/11/1998) và của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến việc làm 05/CP thành lập tại Quyết định số 361/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của Chủ tịch UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng.

- Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Trụ sở Trung tâm đóng tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ:

Tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng là gái mại dâm và người nghiện ma túy do các cơ quan chức năng đưa đến theo Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng có Giám đốc phụ trách, từ 01 đến 02 Phó Giám đốc và một số công chức, nhân viên giúp việc.

- Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng số biên chế do UBND thành phố giao hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chỉ đạo Trung tâm xây dựng Quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước trình Giám đốc Sở phê duyệt để thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 361/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của Chủ tịch UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng v/v thành lập Trung tâm Xúc tiến việc làm 05/CP.

Điều 5: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến việc làm 05/CP thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5 (để thi hành),
- Lưu VPUB, TCCQ

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7538/1998/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33