Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7496/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 05/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7496/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo Bộ:

- Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính Phủ, Chính Phủ, Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng theo Nghị định số 178/2007/NĐ-CP và Nghị định số 32/2008/NĐ-CP.

- Bộ trưởng phân công cho các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc trong lĩnh vực, đơn vị và địa bàn theo quyết định này.

- Các Thứ trưởng: Có quyền quyết định thay mặt Bộ trưởng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Bộ trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực, đơn vị và địa bàn được Bộ trưởng phân công. Đối với các vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm về chính trị hoặc đặc biệt quan trọng, cần xin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực, đơn vị hoặc địa bàn do Thứ trưởng khác hoặc Bộ trưởng phụ trách, các Thứ trưởng cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết hoặc kịp thời báo cáo Bộ trưởng. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính ngành.

Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Thứ trưởng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

- Các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

- Địa bàn: các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

2. Thứ trưởng Bành Tiến Long.

- Làm nhiệm vụ Thứ trưởng thường trực.

- Thay mặt Bộ trưởng giải quyết công việc chung của Bộ và giải quyết công việc do Bộ trưởng phụ trách khi Bộ trưởng đi vắng hoặc các việc được Bộ trưởng ủy quyền, phân công. Chủ trì phối hợp hoạt động của các Thứ trưởng.

- Chủ trì chuẩn bị và điều hành giao ban hàng tháng của Bộ và giao ban tuần của lãnh đạo Bộ theo kế hoạch công tác và chỉ đạo của Bộ trưởng.

- Lĩnh vực công tác: Đảm bảo chất lượng giáo dục; Cải cách hành chính; Thanh tra; Khoa học Công nghệ; Hợp tác quốc tế; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; Giáo dục quốc phòng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành; Thi đua khen thưởng.

Công tác tổ chức cán bộ theo sự phân công của Bộ trưởng.

Chủ tài khoản số 1.

- Các đơn vị: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra Bộ, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Lao động hướng nghiệp.

Các Dự án, Đề án và các Hội: Dự án Giáo dục Đại học II; Dự án Giáo dục Đại học III; Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao; Dự án Giáo dục Hà Lan;  Đề án Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Đề án Đào tạo 20.000 tiến sỹ; Đề án Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Đề án Cải cách hành chính của Bộ; Đề án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Khoa học, Công nghệ Hà Nội, Đại học chất lượng cao hợp tác với các nước khác (đề án quốc gia); Đề án Tăng cường giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân (chương trình giáo dục Tiếng Pháp); Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập; Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Việt Nam; Hội Cựu Giáo chức; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO.

- Địa bàn: các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ.

3. Thứ trưởng Phạm Vũ Luận

- Lĩnh vực công tác: Giáo dục Đại học; Giáo dục Trung học chuyên nghiệp; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; Xây dựng cơ bản và thiết bị trường học; Phát triển đội ngũ nhà giáo; Văn bằng chứng chỉ; Xuất bản, báo chí; Đảm bảo hoạt động của cơ quan Bộ; Cổ phần hóa doanh nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Chủ tài khoản số 2.

- Các đơn vị:

+Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Cục Cơ sở vật chất, Thiết bị trường học và Đồ chơi trẻ em, Vụ Pháp chế, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Bộ tại TP Hồ Chí Minh.

+ Nhà xuất bản Giáo dục, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục, Viện Nghiên cứu thiết kế trường học, Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục I, Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục II.

+ Các Dự án, Đề án và các Hội: Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục; Đề án Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo của Chính Phủ: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

- Địa bàn: các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

4. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

- Lĩnh vực công tác: Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học; Giáo dục thường xuyên; Giáo dục dân tộc; Công tác học sinh sinh viên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục Dân tộc, Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

Các Dự án, Đề án và các Hội: Dự án Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học; Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật chương trình Phát triển giáo dục trung học; Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở II; Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở; Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất; Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông; Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp; Dự án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Dự án Việt - Bỉ); Dự án Hợp tác với Unicef chu kỳ 2006-2010 và các dự án phi chính phủ; Đề án Giáo dục trẻ khuyết tật; Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên; Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Hội Thể thao học sinh Việt Nam; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Tham gia các Ủy ban quốc gia: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Địa bàn: các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và Đồng bằng Sông Hồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2896/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo trái với Quyết định này.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);
- Thủ tướng Chính Phủ, các PTTg CP (để b/c);
- Ban Tổ chức T
Ư (để b/c);
- Văn phòng T
Ư, VP QH, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc CP;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TƯ;
- UBND, Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- HĐ Quốc gia giáo dục, HĐ CDGSNN;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức VN; Hội Khuyến học VN;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7496/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113