Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 94/2001/QĐ-UB về việc chuyển giao Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 94/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 25/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND.
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
Căn cứ công văn số 487/CĐNH ngày 12/10/2001 của Ban chấp hành công đoàn Ngân hàng Việt Nam và công văn số 3177/NHNo-QLDN ngày 19/10/2001 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc đề nghị sáp nhập Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng vào ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng trực thuộc Công đoàn ngân hàng Việt Nam về trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, theo nguyên tắc chuyển giao nguyên hiện trạng, bao gồm:

1- Toàn bộ vốn, tài sản gồm cả đất đai (nếu có), trang thiết bị, hồ sơ tài liệu phục vụ cho hoạt động của Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng hiện đang sử dụng và quản lý.

2- Toàn bộ các bộ công nhân viên chức của Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng.

3- Các vấn đề về tài chính hiện tại bao gồm cả công nợ, các khoản phải thu và những vấn đề phát sinh khác của Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng.

- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 2: Giao Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch BCH Công đoàn ngân hàng Việt Nam theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuyển giao Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng về trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đúng thời hạn quy định và chế độ hiện hành

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, thủ trưởng cơ quan cấp trên của  Công ty, giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng và Giám đốc các Sở Ban, Ngành thành phố có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/2001/QĐ-UB về việc chuyển giao Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100