Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015

Số hiệu: 728/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Quốc Bảo
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ ĐẾN 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015;

Căn cứ Biên bản số 135/BB-SKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành xét duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ”, do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 166/SKHCN-QLKH ngày 08 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015 với các nội dung sau:

1. Tên chương trình: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015.

2. Phạm vi xây dựng: trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2009 đến 2015.

4. Mục tiêu:

- Điều tra, khảo sát nhu cầu đổi mới thiết bị công nghệ của 50 doanh nghiệp nhằm xác định danh mục thiết bị công nghệ cần đổi mới và những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm.

- Tập huấn nâng cao kiến thức cho 40 chủ doanh nghiệp/năm về đánh giá thiết bị công nghệ, xây dựng chiến lược cạnh tranh, chiến lược đổi mới, tổ chức quản lý, tiếp cận, đàm phán, chuyển giao công nghệ, mua bán và đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ mới trong phạm vi doanh nghiệp...tạo thuận lợi cho hoạt động đổi mới thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp.

- Hỗ trợ cho 40 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh được hỗ trợ đổi mới thiết bị công nghệ phù hợp nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm từng bước củng cố năng lực nội sinh, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, giới thiệu công nghệ: tổ chức 7 - 8 doanh nghiệp/năm tham gia các phiên chợ thiết bị công nghệ cấp quốc gia và cấp vùng nhằm giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường, tiếp cận thiết bị công nghệ mới.

- Tổ chức 1 lần/năm cho các doanh nghiệp tham quan học tập trong nước và tổ chức 1 lần/chu kỳ chương trình tham quan nước ngoài về thiết bị công nghệ mới có triển vọng triển khai đạt hiệu quả tại Bến Tre.

5. Tổng kinh phí khái toán.

a) Tổng kinh phí: 24.801.630.000đồng. (hai mươi bốn tỷ tám trăm lẻ một triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

+ Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ Trung ương: 2.500.000.000đồng.

+ Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh: 6.301.630.000đồng.

+ Vốn khác (doanh nghiệp): 16.000.000.000đồng.

b) Phương thức duyệt và cấp vốn:

- Kế hoạch thực hiện, các dự án hợp phần được xem xét thẩm định và có quyết định phê duyệt riêng theo nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện.

- Tổng kinh phí cho hoạt động quản lý chung chương trình là: 101.630.000đồng (một trăm lẻ một triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ

Căn cứ vào nội dung chương trình được phê duyệt, trong từng giai đoạn và dựa vào kế hoạch chung, các ngành có liên quan và địa phương cụ thể hóa từng dự án để được phê duyệt triển khai theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154