Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2003/QĐ-UB xác định lại tên và nhiệm vụ cho Công ty Khảo sát đo đạc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 56/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 08/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI TÊN VÀ NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY KHẢO SÁT ĐO ĐẠC"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 16/01/1993 của UBND Thành phố về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước;
Xét Tờ trình số 1457/TTR-ĐCNĐ ngày 16/4/2003 của sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội về việc đề nghị bổ sung tên và nhiệm vụ cho Công ty Khảo sát đo đạc;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định lại tên và nhiệm vụ cho Công ty Khảo sát đo đạc, thuộc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội như sau:

A. TÊN GỌI: - TÊN GỌI CŨ CÔNG TY KHẢO SÁT ĐO ĐẠC.

 - Tên gọi mới Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội.

 - Tên giao dịch quốc tế: HANOI CARTOGRAPHIC AND GEOTECHICLA COMPANY

 - Tên viết tắt: HCGC.

 - Trụ sở được đặt tại : số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

B. NHIỆM VỤ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI:

 1. Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn.

 2. Xác định mốc giới quy hoạch, mốc giao đất và các công tác đo đạc chuyên ngành khác.

 3. Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, vật liệu xây dựng, xét nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước phục vụ xây dựng công trình.

 4. Dịch vụ nhà đất và lập quy hoạch sử dụng đất ở phường, xã.

 5. Thi công xây dựng công trình hạ tầng đô thị thuộc nhóm C. (Cấp điện, nước, thoát nước, san nền…).

 6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nâng bậc công nhân trong ngành khảo sát đo đạc và địa chất công trình, địa chất thủy văn.

 7. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào chuyên ngành khảo sát đo đạc, địa chất công trình, địa chất thủy văn.

Điều 2. - Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

 - Cho phép Công tu Khảo sát và đo đạc Hà Nội được thành lập một số các xí nghiệp thành viên theo nhu cầu của từng giai đoạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Trủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Giám đốc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội, Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2003/QĐ-UB xác định lại tên và nhiệm vụ cho Công ty Khảo sát đo đạc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41