Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 485-TTg năm 1996 về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 485-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 29/07/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 485-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA - VŨNGTÀU

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ banhành Quy chế khu công nghiệp;
Để thực hiện Quyết định số 333/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1996 của Thủtướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghiệp Mỹ Xuân A tỉnh Bà Rịa - VũngTàu và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu côngnghiệp này;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộtrưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Bà Rịa - VũngTàu để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban quản lý khu công nghiệp BàRịa - Vũng Tàu thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quản lý khu công nghiệp theoquy định tại Điều 20 Quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 192/CPngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

Ban quản lý khu công nghiệp BàRịa - Vũng Tàu có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, có biênchế và kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2.- Ban quản lý khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu cóTrưởng ban, một số Phó trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Việc bổ nhiệm Trưởng ban, các Phótrưởng ban và quy định bộ máy giúp việc Ban quản lý khu công nghiệp Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện theo Điều 21 của Nghị định 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994của Chính phủ.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuvà Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 485-TTg năm 1996 về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.015
DMCA.com Protection Status