Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 169/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 169/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Công thương, ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Thông tin viễn thông điện lực với các nội dung sau:

1. Thí điểm hình thức cổ phần hoá; bán một phần vốn nhà nước hiện có tại Công ty Thông tin viễn thông điện lực cho nhà đầu tư chiến lược và bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

2. Cơ cấu vốn điều lệ khi cổ phần hoá:

Vốn điều lệ: 2.963.062.460.000 đồng (hai nghìn chín trăm sáu ba tỷ, không trăm sáu hai triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó:

- Cổ phần nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ là 50,6% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho người lao động trong Công ty là 0,4% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần FPT và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom): 49% vốn điều lệ.

3. Phương thức và giá bán cổ phần:

- Phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: thoả thuận trực tiếp;

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đàm phán giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở cam kết hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược theo nguyên tắc 2 bên cùng có lợi, hiệu quả, không để thất thoát tài sản nhà nước và không thấp hơn mức giá đã đàm phán bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Giá bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty: bằng 60% giá bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công thương có trách nhiệm:

a) Quyết định cổ phần hoá Công ty Thông tin viễn thông điện lực theo quy định hiện hành và Quyết định này; chỉ đạo và theo dõi thực hiện việc cổ phần hoá và giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, kết quả thực hiện.

b) Quyết định và công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty cổ phần Viễn thông điện lực (EVN Telecom) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và các công việc khác được quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cổ phần hoá Công ty Thông tin viễn thông điện lực. Hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: đảm bảo cung cấp ổn định, lâu dài dịch vụ hạ tầng viễn thông cho EVN Telecom như trước khi cổ phần hoá theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Thông tin viễn thông điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.585

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!