Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 162/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XÂY DỰNG 40 THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4596/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 16.176.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 60% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người ngoài doanh nghiệp 10% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xây dựng 40 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hóa là 30.093.932.313 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 16.176.537.768 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 71.890 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 2.156.700.000 đồng.

Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo trả dần là 8.171 cổ phần, trị giá 571.970.000 đồng.

4. Sử dụng tiền bán cổ phần :

Số tiền bán cổ phần phục vụ cho công tác đào tạo, đào tạo lại, trợ cấp lao động dôi dư thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Xây dựng 40.

- Tên giao dịch quốc tế : Construction Joint Stock Company No40.

- Tên viết tắt : CTXD 40.

- Trụ sở chính : số nhà 292 đường Cách mạng Tháng 8, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.

Điều 3. Công ty cổ phần Xây dựng 40 kinh doanh các ngành nghề sau :

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi : kè, đê, đập, kênh mương, hồ chứa nước; công trình thủy điện; giao thông, công nghiệp và dân dụng.

- Sửa chữa và cung ứng phụ tùng, thiết bị chuyên ngành thủy lợi; chế tạo lắp đặt cửa cống và kết cấu thép xây dựng; đóng mới và sửa chữa sà lan.

- Các công việc tư vấn về xây dựng : lập, thẩm định các dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thủy lợi, giao thông dân dụng và vỏ bao che công trình công nghiệp cấp 3; đấu thầu quản lý, mua sắm vật tư thiết bị xây dựng và nghiệm thu công trình.

- Kinh doanh nhà.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây dựng 40.

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp;

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xây dựng 40 có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 40.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty Xây dựng 40, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, KH và ĐT,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động VN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : KTTH,
NN, TTTT và BC,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 162/QĐ-TTg ngày 19/02/2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.977

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!