Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan giai đoạn 2020-2025 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 205/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 28/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thực hiện Luật Thủ đô số 25/2012/QH13, Luật Hải quan số 54/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội; Các văn bản của UBND Thành phố: Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 10/4/2013; Đề án: “Đẩy mạnh xuất khẩu của Thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh thương mại và logicstics trên địa bàn, góp phần thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao thứ bậc xếp hạng chỉ so năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố.

- Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện hoạt động của Cục Hải quan TP. Hà Nội để phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu gắn với công tác hiện đại hóa của Ngành Hải quan.

2. Yêu cầu:

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn, phù hợp với các quy định của pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của Hải quan, đảm bảo minh bạch, nhanh chóng thuận tiện, góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm các Sở, ban, ngành để triển khai, tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Cục Hải quan TP. Hà Nội và các Sở, ban, ngành, các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp chính sách pháp luật về Hải quan, hiệu quả công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính do Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trực thuộc thực hiện.

2. Làm việc với các Ban quản lý dự án chuyên ngành của Thành phố, các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu, số nộp ngân sách nhà nước lớn trên địa bàn để ký kết thỏa thuận hợp tác đối tác, trao đổi thông tin, cơ chế hỗ trợ.

3. Định kỳ hàng năm, UBND Thành phố chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên đề Hải quan - Doanh nghiệp.

4. Tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước; Hội nghị với các Hiệp hội doanh nghiệp (Hiệp hội các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam VLA, Hiệp hội thương mại điện tử, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu, Hiệp hội vận tải ô tô, Hiệp hội chủ tàu Việt Nam VSA, Hiệp hội đại lý môi giới hàng hải Việt Nam Visaba) có sự tham dự của Cục Hải quan TP. Hà Nội để cung cấp thông tin về thủ tục hải quan, giải đáp vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

5. Triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại của Cục Hải quan TP. Hà Nội”, được phê duyệt tại Công văn số 3524/UBND-KT ngày 25/5/2015, Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội; các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư theo Đề án “Quản lý và phát triển hoạt động Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025” được phê duyệt theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

- Rà soát tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư; lập danh mục các dự án đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhưng đến nay không còn tiếp tục nghiên cứu đầu tư để kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ về logistics của Thành phố.

- Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện phục vụ doanh nghiệp của cơ quan hải quan:

+ Làm tốt công tác quy hoạch, giao đất cho Cục Hải quan TP. Hà Nội để xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan tại các dự án kho bãi, địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trung tâm dịch vụ logistics đảm bảo diện tích trụ sở, sân bãi kiểm tra thực tế hàng hóa chuyên dùng theo nhu cầu nhiệm vụ và lắp đặt trang thiết bị máy móc đặc thù, có yêu cầu bảo quản đặc biệt của Ngành Hải quan.

+ Quy hoạch, xây dựng Địa điểm chuyển phát nhanh, thương mại điện tử tập trung và Trụ sở Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh tại khu vực Cảng hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài; Trụ sở Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công tại thôn Tự Khoái, xã ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Bổ sung Đề án phát triển logistics của thành phố, bố trí quỹ đất, vốn, giao trực tiếp cho Cục Hải quan TP. Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung của Thành phố.

+ Tiếp tục duy trì ICD Mỹ Đình và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hoạt động tại 17 Phạm Hùng đến khi ICD Đức Thượng hoàn thành xây dựng và đi vào khai thác hoặc theo qui định của cấp có thẩm quyền

6. Báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tạo thuận lợi đặc thù cho tất cả các ICD, địa điểm kiểm tra tập trung trên địa bàn Hà Nội, cho phép hàng hóa thuộc danh mục phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan quản lý ICD, địa điểm kiểm tra tập trung do Cục Hải quan TP. Hà Nội quản lý.

III. Nhiệm vụ cụ thể

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hải quan TP. Hà Nội (Cơ quan chủ trì):

- Đề xuất thành lập Ban tạo thuận lợi thương mại của Thành phố theo đề nghị của Dự án tạo thuận lợi thương mại USAID. Bao gồm: Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng ban và đại diện các Sở, ban, ngành để điều phối thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp chính sách pháp luật về Hải quan, hiệu quả công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính do Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trực thuộc thực hiện.

- Vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS; Đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7; nộp lệ phí hải quan điện tử; Đề án Quản lý, giám sát hàng hóa tại kho, bãi, cảng biến, cảng hàng không, địa điểm chịu sự giám sát của Hải quan. Đề xuất trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, sử dụng phương tiện kiểm tra như máy soi container, cân điện tử, seal định vị... Qua đó, rút ngan thời gian thông quan, tiết giảm chi phí quản lý và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Khai thác hiệu quả kho bãi, địa điểm đang hoạt động gắn với địa điểm làm thủ tục hải quan. Hỗ trợ, phát triển đại lý hải quan, doanh nghiệp logistics trên địa bàn.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của Thành phố và chủ đầu tư để thúc đẩy tiến độ xây dựng kho bãi, địa điểm kiểm tra theo Đề án “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại của Cục Hải quan TP. Hà Nội”; Đề xuất giao đất xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan tại các dự án kho bãi, địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trung tâm dịch vụ logistics.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù chuyển cửa khẩu hàng hóa về làm thủ tục hải quan tại ICD Mỹ Đình theo Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội:

- Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến mức độ 4 các thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội xây dựng, thực hiện quy chế cung cấp thông tin dự án đầu tư ngay từ giai đoạn đăng ký đầu tư, trước khi cấp giấy phép để tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn một cách thuận lợi, theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã thực hiện đầu tư trên địa bàn để rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư theo Đề án “Quản lý và phát triển hoạt động Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”; lập danh mục các dự án đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhưng đến nay không còn tiếp tục nghiên cứu đầu tư, báo cáo UBND Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư tại các hội nghị đầu tư của Thành phố để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai.

3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Thẩm định, tham mưu UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các dự án kho bãi, địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trung tâm dịch vụ logistics đảm bảo diện tích trụ sở, sân bãi kiểm tra thực tế hàng hóa chuyên dùng theo nhu cầu nhiệm vụ và lắp đặt trang thiết bị máy móc đặc thù, có yêu cầu bảo quản đặc biệt của Ngành Hải quan.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì tham mưu UBND thành phố quyết định chủ trương, giao đất cho Cục Hải quan TP. Hà Nội xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan tại các dự án kho bãi, địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trung tâm dịch vụ logistics đảm bảo diện tích trụ sở, sân bãi kiểm tra thực tế hàng hóa chuyên dùng theo nhu cầu nhiệm vụ và lắp đặt trang thiết bị máy móc đặc thù, có yêu cầu bảo quản đặc biệt của Ngành Hải quan.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành đề xuất giao đất cho Cục Hải quan TP. Hà Nội xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan tại ICD Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Trụ sở Chi cục Hải quan Chuyển Phát nhanh tại Khu vực Cảng hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài hoặc khu vực lân cận Cảng hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài; Trụ sở Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

5. Sở Công Thương:

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Quản lý và phát triển hoạt động Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”. Chú trọng các dự án phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đã có quyết định chủ trương đầu tư, dự án đang hoàn thiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Cục Hải quan TP. Hà Nội nghiên cứu, đề xuất bổ sung Đề án phát triển logistics của thành phố, bố trí quỹ đất, vốn, giao trực tiếp cho Cục Hải quan TP. Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung của Thành phố.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của Thành phố và Trung ương, trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Hải quan, hiệu quả công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính do Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trực thuộc thực hiện, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn.

7. Cục Thuế TP. Hà Nội:

- Thường xuyên trao đổi với Cục Hải quan TP. Hà Nội kết quả quản lý doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Bao gồm: Tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; các trường hợp bỏ trốn, mất tích, tạm dừng, khôi phục mã số thuế.

- Phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp để đảm bảo quản lý sự tuân thủ, đồng thời giảm số cuộc kiểm tra đối với từng doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước trong cùng ngành, lĩnh vực.

- Phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề giữa doanh nghiệp và cơ quan Thuế, Hải quan.

8. Văn phòng UBND Thành phố:

- Phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội triển khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và các Sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị thường niên Hải quan - Doanh nghiệp.

9. UBND các quận, huyện, thị xã:

Phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và các Sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại của Cục Hải quan TP. Hà Nội”, được phê duyệt tại Công văn số 3524/UBND-KT ngày 25/5/2015, Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội; các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư theo Đề án “Quản lý và phát triển hoạt động Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025” được phê duyệt theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố:

- Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, dự án hạ tầng dịch vụ theo Quy hoạch và các hoạt động xúc tiến thương mại;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và các Sở, ban, ngành tổ chức các hội thảo giới thiệu năng lực dịch vụ logistics của Hà Nội đối với các chủ đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.

11. Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn:

- Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng dịch vụ logistics tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả dự án, đưa công trình vào vận hành và khai thác bảo đảm tiến độ và chất lượng. Phối hợp Cục Hải quan Thành phố để bố trí diện tích đất phù hợp đảm bảo hoạt động của cơ quan hải quan tại các dự án kho bãi, địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trung tâm dịch vụ logistics đảm bảo diện tích trụ sở, sân bãi kiểm tra thực tế hàng hóa chuyên dùng theo nhu cầu nhiệm vụ và lắp đặt trang thiết bị máy móc đặc thù, có yêu cầu bảo quản đặc biệt của Ngành Hải quan.

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh chủ cần động áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong quá trình hoạt động; ưu tiên sử dụng dịch vụ logistics để vận chuyển, lưu kho, thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn.

- Đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và các Sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp hội viên chính sách pháp luật về Hải quan, thủ tục hành chính có liên quan đến xuất nhập khẩu thực hiện tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội. Là đầu mối kết nối, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trao đổi với cơ quan Hải quan, đồng thời chủ động đề xuất UBND thành phố giải pháp hỗ trợ kịp thời.

V. Chế độ thông tin báo cáo:

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã:

1. Định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 về Cục Hải quan TP. Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

3. Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị ký kết quy chế phối hợp để triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các Ban QLDA của Thành phố;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, P.CVP V.T.Anh, KT, TH, TBKT;
- Lưu: VT, KT Nam, Cục Hải quan TP. Hà Nội.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của UBND Thành phố)

STT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc

Lãnh đạo chỉ đạo

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền:

- Chính sách, pháp luật về hải quan;

- Các thủ tục hành chính do Cục Hải quan TP. Hà Nội, các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện.

- Giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

- Kết nối website của Cục Hải quan TP. Hà Nội với Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố và các Sở, Ban, Ngành;

- Thiết kế Chuyên mục “Hải quan - Doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố và các Sở, Ban, Ngành;

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của Thành phố và Trung ương.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND Thành phố.

- Cục Hải quan TP. Hà Nội

- Các Sở, Ban, Ngành.

Thường xuyên

2

Thành lập Ban tạo thuận lợi thương mại của Thành phố theo đề nghị của Dự án tạo thuận lợi thương mại USAID. Bao gồm: đại diện các Sở, Ban, Ngành để tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án sản xuất, xuất nhập khẩu

- Điều phối thực hiện cam kết thực thi các biện pháp tạo thuận lợi xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố.

- Tư vấn thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục hải quan, thủ tục thuế.

- Đầu mối tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Cục Hải quan TP. Hà Nội

- Văn phòng UBND Thành phố;

- Sở Kế hoạch và Đầu Tư;

- Ban Quản lý KCN và Chế Xuất Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành

- Thành lập: Theo Kế hoạch cụ thể

- Hoạt động: thường xuyên

3

Phối hợp trao đổi thông tin doanh nghiệp đầu tư dự án sản xuất, xuất nhập khẩu; đăng ký kinh doanh

- Xây dựng quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Hải quan TP. Hà Nội trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án; cấp Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục Hải quan tại Cục Hải quan TP. Hà Nội:

+ Doanh nghiệp đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn;

+ Doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.

- Trao đổi với doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã thực hiện đầu tư để rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND Thành phố

- Sở Kế hoạch và Đầu Tư

- Ban Quản lý KCN và Chế Xuất Hà Nội

- Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Thường xuyên

4

Tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên đề

Hội nghị Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn:

- Thông tin kết quả thực hiện thủ tục hải quan;

- Giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Cục Hải quan TP. Hà Nội

- Văn phòng UBND Thành phố

- Các Sở Ban ngành

Định kỳ hàng năm (Quý III)

Hội nghị tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu:

- Thông tin về các giải pháp tạo thuận lợi của Thành phố.

- Thu hút doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn

Lãnh đạo UBND Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Văn phòng UBND TP

- Sở Công thương;

- Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Các Sở Ban ngành

Định kỳ hàng năm (Quý IV)

5

Tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư. thương mại trong và ngoài nước; Hội nghị, cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng. Hiệp hội doanh nghiệp như Hiệp hội Logistics, Hiệp hội thương mại điện tử, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu...

Đại diện Cục Hải quan TP. Hà Nội tham gia để cung cấp thông tin về thủ tục hải quan, giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo UBND Thành phố

- Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố.

- Văn phòng UBND Thành phố;

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Các Sở, Ban, ngành.

Thường xuyên

6

Ký kết thỏa thuận hợp tác đối tác với doanh nghiệp

- Củng cố và mở rộng nhóm doanh nghiệp đối tác thường xuyên của Cục Hải quan TP. Hà Nội.

- Ký kết thỏa thuận hợp tác đối tác, trao đổi thông tin, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tham vấn xây dựng, thực thi chính sách có liên quan đối với:

+ Doanh nghiệp có kim ngạch XNK từ 10 triệu đô la Mỹ/năm trở lên;

+ Doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước từ 50 tỷ đồng/năm trở lên;

+ Hiệp hội ngành hàng;

+ Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Hoa Kỳ.

Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp chủ trì

Cục Hải quan TP. Hà Nội lựa chọn, đề xuất

- Văn phòng UBND Thành phố;

- Các Sở, Ban, Ngành.

Theo đề xuất của Cục Hải quan TP. Hà Nội

7

Triển khai các dự án thuộc Đề án “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại của Cục Hải quan TP. Hà Nội” được phê duyệt tại Công văn số 3524/UBND-KT ngày 25/5/2015 và Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND TP. Hà Nội:

- ICD Cổ Bi;

- ICD Đức Thượng;

- Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

- Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại Khu Công nghiệp Nam Hà Nội.

- Địa điểm chuyển phát nhanh tại Cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài

- Thúc đẩy tiến độ đầu tư;

- Tháo gỡ khó khăn điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vốn...

- Đưa các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư vào khai thác đúng tiến độ theo Đề án “Quản lý và phát triển hoạt động Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025” được phê duyệt theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chủ đầu tư không đáp ứng năng lực triển khai, chậm tiến độ.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Cục Hải quan TP. Hà Nội

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, thị xã;

- Chủ đầu tư dự án.

Theo đề xuất của Cục Hải quan TP. Hà Nội và chủ đầu tư từng dự án.

Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện phục vụ doanh nghiệp của cơ quan hải quan.

Đối với Dự án ICD Đức Thượng:

- Thẩm định, tham mưu UBND Thành phố phê duyệt diện tích đất xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan tối thiểu 3.000 m2 (bao gồm diện tích trụ sở, sân bãi kiểm tra thực tế hàng hóa chuyên dùng theo nhu cầu nhiệm vụ và lắp đặt trang thiết bị máy móc đặc thù, có yêu cầu bảo quản đặc biệt của Ngành Hải quan).

Lãnh đạo UBND Thành phố

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Cục Hải quan TP Hà Nội

Quý IV/2020

- Tham mưu UBND Thành phố giao đất cho Cục Hải quan TP. Hà Nội đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Đối với Dự án ICD Cổ Bi:

- Tổ chức đánh giá tình hình hình triển khai dự án.

- Trường hợp không đảm bảo tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, không đáp ứng yêu cầu sử dụng đất tại Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố, thực hiện thu hồi để giao cho chủ đầu tư khác.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Công thương;

- Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quý IV/2020

Đối với Địa điểm chuyển phát nhanh tại Cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài:

- Quy hoạch, xây dựng Địa điểm chuyển phát nhanh, thương mại điện tử tập trung;

Lãnh đạo UBND Thành phố

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Hải quan TP Hà Nội;

- Sở Công thương;

Quý IV/2020

- Bố trí quỹ đất xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan Chuyển Phát nhanh.

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

- Bố trí quỹ đất xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - gia công tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo UBND Thành phố

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

- Sở Công thương;

- Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quý IV/2020

Bổ sung Đề án phát triển logistics của thành phố, bố trí quỹ đất, vốn, giao trực tiếp cho Cục Hải quan TP. Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung của thành phố.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Sở Công thương

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Sở Tài chính

- Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quý I/2021

8

Thực hiện cơ chế đặc thù chuyển cửa khẩu hàng hóa về làm thủ tục hải quan tại ICD Mỹ Đình theo Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Tiếp tục duy trì ICD Mỹ Đình và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hoạt động tại 17 Phạm Hùng đến khi ICD Đức Thượng hoàn thành xây dựng và đi vào khai thác.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Cục Hải quan TP Hà Nội

- Các Sở, Ban, Ngành

- Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế

Đến khi ICD Đức Thượng hoàn thành xây dựng và đi vào khai thác.

9

Đề xuất cơ chế tạo thuận lợi đặc thù chuyển cửa khẩu hàng hóa xuất nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại tất cả các ICD, Địa điểm kiểm tra tập trung trên địa bàn Hà Nội.

Trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế đặc thù chuyển cửa khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập về làm thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan quản lý ICD, địa điểm kiểm tra tập trung do Cục Hải quan TP. Hà Nội quản lý.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Cục Hải quan TP Hà Nội

- Các Sở, Ban, Ngành;

- Các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm

Theo đề xuất của Cục Hải quan TP Hà Nội và doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan giai đoạn 2020-2025 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


115

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0