Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025

Số hiệu: 117/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 16/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Phú Yên nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng thông qua thông tin, truyền thông. Thiết lập trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên.

- Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua giáo dục.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thiết lập mạng lưới liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, với quốc gia và quốc tế.

- Một số chỉ tiêu cụ thể:

+ Đến năm 2020, hỗ trợ phát triển tối thiểu 01 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển tối thiểu 03 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 08 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1.1. Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thông qua các hội nghị, hội thảo...Cung cấp thông tin công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; sản phẩm, dịch vụ mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các trường đại học, cao đẳng; Tỉnh đoàn; Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý II/2018.

1.2. Xây dựng trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tích hợp trên website của Sở Khoa học và Công nghệ và Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

1.3. Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khi nghiệp đổi mới sáng tạo và tuyên truyền, phổ biến các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, quốc giaquốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các trường đại học, cao đẳng; Tỉnh đoàn; Hội doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý IV/2018.

1.4. Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, các Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Các trường đại học, cao đẳng; Tỉnh đoàn; Hội doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý II/2019.

2. Đào tạo nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

2.1. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về khởi nghiệp nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp, kỹ năng khởi sự kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Tỉnh đoàn; Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý III/2018.

2.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cho sinh viên.

- Cơ quan thực hiện: Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý III/2018.

3. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

3.1. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các trường đại học, cao đẳng; Tỉnh đoàn; Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý III/2018.

3.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí hợp lý.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý III/2018.

4. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020, Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên đến năm 2020. Hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham gia các nhiệm vụ, chương trình, đề án, đề tài, dự án của Trung ương về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp và không gian làm việc chung nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và khuyến khích thành lập các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các trường đại học, cao đẳng; Tỉnh đoàn; Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý III/2018.

5. Thiết lập mạng lưới liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, với quốc gia và thế giới

5.1. Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các sở, ban, ngành; các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; các đoàn thể; các Hội, Hội doanh nghiệp; các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật… nhằm hỗ trợ hoạt động kết nối trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

5.2. Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp, tìm kiếm, giới thiệu và kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

5.3. Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, thành khác và một số đối tác quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các trường đại học, cao đẳng; Tỉnh đoàn; Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quý III/2018.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách Trung ương: Theo dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, đề tài, dự án về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh.

- Ngân sách địa phương: Trên cơ sở dự toán hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh.

- Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng có liên quan trên cơ sở Kế hoạch này. Chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện Kế hoạch và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025. Định kỳ, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết và tổng kết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan chức năng có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất (nếu có) qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (b/c);
- TT: TU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT & PCT UBND tỉnh (đ/c Phùng);
- CVP &PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu);
- UBMTTQ tỉnh; các Hội đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, KGVX (Lc, Ta).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169