Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2012 về Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012 - 2015

Số hiệu: 69/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành: 03/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012 - 2015 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP. THP;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, NV, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

I

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

1

Trại sản xuất giống thủy sản nước lợ.

Thị xã Vĩnh Châu.

2

Nhà máy bảo quản và chế biến rau, củ, quả xuất khẩu.

a) Vùng nguyên liệu:

- Cây ăn trái: huyện Kế Sách, Cù Lao Dung, Long Phú và Mỹ Tú.

- Rau màu: tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

b) Xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp An Nghiệp và Cụm công nghiệp Cái Côn.

3

Chăn nuôi và giết mổ gia súc theo hướng công nghiệp và kỹ thuật cao.

Các huyện Mỹ Tú, Kế Sách và Châu Thành.

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

4

Nhà máy chế tạo thiết bị, sản xuất máy nông nghiệp.

Khu công nghiệp An Nghiệp.

5

Khu công nghiệp Mỹ Thanh.

Thị xã Vĩnh Châu.

6

Khu công nghiệp Vĩnh Châu.

Thị xã Vĩnh Châu.

7

Khu công nghiệp Đại Ngãi.

Huyện Long Phú.

8

Khu công nghiệp Long Hưng.

Huyện Mỹ Tú.

9

Khu công nghiệp Trần Đề.

Huyện Trần Đề.

10

Cụm công nghiệp Phú Lộc.

Huyện Thạnh Trị.

11

Cụm công nghiệp Ngã Năm

Huyện Ngã Năm.

12

Cụm công nghiệp Thạnh Phú

Huyện Mỹ Xuyên.

13

Cụm công nghiệp thị trấn Vĩnh Châu.

Thị xã Vĩnh Châu.

14

Cụm công nghiệp Cái Côn.

Huyện Kế Sách.

III

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, XÂY DỰNG

 

15

Khu dân cư Thương mại Lịch Hội Thượng

Huyện Trần Đề.

16

Khu dân cư Thương mại Trần Đề.

Huyện Trần Đề.

17

Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp.

Phường 6, thành phố Sóc Trăng.

18

Trung tâm thương mại Ngã Năm.

Huyện Ngã Năm.

19

Khu thương mại dân cư Vĩnh Châu.

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu.

20

Trung tâm thương mại Long Phú.

Huyện Long Phú.

21

Trung tâm thương mại và dân cư Đại Ngãi.

Huyện Long Phú.

22

Khu thương mại An Lạc Thôn.

Huyện Kế Sách.

23

Trung tâm thương mại Châu Thành.

Huyện Châu Thành.

24

Trung tâm thương mại Huỳnh Hữu Nghĩa.

Huyện Mỹ Tú.

25

Trung tâm thương mại Cù Lao Dung.

Huyện Cù Lao Dung.

26

Trung tâm thương mại.

Khu đất trụ sở UBND thành phố Sóc Trăng.

27

Khu cao ốc kinh doanh tổng hợp.

Phường 3, thành phố Sóc Trăng.

28

Khu hành chính - đô thị Sóc Trăng.

Phường 4, thành phố Sóc Trăng.

29

Khu cao ốc kinh doanh tổng hợp.

Đường Trần Quang Diệu, thành phố Sóc Trăng.

30

Chợ nổi Ngã Năm.

Huyện Ngã Năm.

IV

LĨNH VỰC DU LỊCH

 

31

Lâm viên Bắc Tà Ky.

Thành phố Sóc Trăng.

32

Khu du lịch Song Phụng.

Huyện Long Phú.

33

Khu du lịch sinh thái Hồ Bể.

Thị xã Vĩnh Châu.

34

Khu du lịch sinh thái ngập mặn Cù Lao Dung.

Huyện Cù Lao Dung.

35

Khu du lịch sinh thái Mỏ Ó

Huyện Trần Đề.

36

Khu du lịch văn hóa lễ hội cồn Mỹ Phước.

Huyện Kế Sách.

37

Tàu khách tuyến du lịch Sóc Trăng - Côn Đảo.

Huyện Trần Đề.

V

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

38

Cảng Đại Ngãi

Huyện Long Phú.

VI

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ

 

39

Bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa tư nhân.

Các huyện, thị xã, thành phố.

40

Trung tâm chẩn đoán y khoa tư nhân.

Các huyện, thị xã, thành phố.

41

Trường mầm non chất lượng cao.

Các huyện, thị xã, thành phố.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2012 về Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012 - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122