Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 325/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Đức Thăng
Ngày ban hành: 01/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ.UB

Lào Cai, ngày 01 tháng 8 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI 1 SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 552/QĐ.UB NGÀY 30/5/1995 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào kết luận của thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 22/7/1995;

Theo đề nghị của Sở Tài chính vật giá và cục đầu tư và phát triển,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi Điều 7 – 2, mục 3 điểm 2 như sau: các dự án định canh định cư, áp dụng hình thức chủ nhiệm điều hành dự án theo từng dự án cụ thể.

Điều 2. Sửa đổi Điều 16 – 6 mục b điểm 2 như sau: đối với các công trình đầu tư có tính chất XDCB thuộc nguồn vốn các chương trình quốc gia trên địa bàn và các công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp ngân sách có quy mô nhỏ, kết cấu đơn giản, áp dụng thiết kế địa hình, có vốn đầu tư dưới 200 triệu đồng. UBND tỉnh giao cho các sở quản lý chuyên ngành xét trình, cục đầu tư và phát triển chủ trì cùng Sở Tài chính vật giá thẩm định về dự toán (căn cứ vào đơn giá của UBND tỉnh đã quyết định) để cấp vốn thanh toán và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Cục trưởng cục đầu tư và phát triển, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 325/QĐ.UB ngày 01/08/1995 sửa đổi một số điều trong quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định số 552/QĐ.UB ngày 30/5/1995

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36