Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 126/2001/QĐ-UB về kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 126/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Thiên
Ngày ban hành: 30/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2001/QĐ-UB

ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25-l0-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khoá VIII);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 922/KHĐT ngày 01/11/2001 về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng gồm có các phòng giúp việc như sau:

1- Phòng Tổng hợp

2- Phòng Xây dựng cơ bản - Thẩm định

3- Phòng Kinh tế ngành

4- Phòng Văn xã

5- Phòng Đăng ký kinh doanh

6- Phòng Kinh tế đối ngoại

7- Phòng Tổ chức hành chính

Điều 2: Mỗi phòng có Trưởng phòng và có từ 01 đến 02 phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trưởng ban Ban TCCQ tỉnh Lâm Đồng.

Việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức ở các phòng trực thuộc Sở, do Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư quyết định cụ thể trong tổng số biên chế chung được UBND Tỉnh giao hàng năm.

Điều 3: Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lâm Đồng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở, các văn bản hướng dẫn của ngành dọc và điều kiện thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Các ông: Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lâm Đồng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/2001/QĐ-UB về kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78