Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23-CT năm 1982 ban hành danh mục công trình trọng điểm Nhà nước trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 23-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 09/02/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-CT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NHÀ NƯỚC TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 1982

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét khả năng cân đối trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982;
Căn cứ đề nghị của Ủy ban kế hoạch Nhà nước;
Để thi hành Quyết định số 02-CT ngày 08/01/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trong khi chờ đợi ban hành danh mục công trình trọng điểm Nhà nước cho kế hoạch 5 năm 1981-1985, nay tạm thời ban hành kèm theo quyết định này bản danh mục các công trình trọng điểm Nhà nước trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982.(1)

Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ tập trung sự chỉ đạo và thực hiện các chế độ ưu tiên đối với các công trình trọng điểm của Nhà nước theo đúng Quyết định số 02-CT ngày 08/01/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước.

Điều 2. Ủy ban kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với các ngành, các địa phương để trong quý III năm 1982 trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành danh mục công trình trọng điểm Nhà nước trong kế hoạch 5 năm 1981-1985.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước, Thủ trưởng các Bộ, các Ủy ban nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này phải được Bộ, ngành chủ quản đầu tư và Bộ nhận thầu xây lắp phổ biến trực tiếp tới chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu xây lắp các công trình trọng điểm Nhà nước chậm nhất là trước ngày 20 tháng 02 năm 1982.

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu

(1) Không đăng bản danh mục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23-CT năm 1982 ban hành danh mục công trình trọng điểm Nhà nước trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.825

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251