Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1021/QĐ-TCTK năm 2014 về Phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 1021/QĐ-TCTK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành: 22/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ
ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phương án Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 các cấp.

1. Cấp Trung ương thành lập Tổ Thường trực, bao gồm: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phụ trách lĩnh vực thống kê đầu tư làm Tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Tổng cục Thống kê làm Phó tổ trưởng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê: Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ Thống kê Tổng hợp, Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm tin học Thống kê khu vực I và Trung tâm tin học Thống kê khu vực II là thành viên.

Tổ Thường trực có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai việc lập danh sách dự án/công trình và điều tra đầy đủ việc thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2014 theo phương án quy định.

2. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh, bao gồm: Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Tổ trưởng; Phó cục trưởng Cục Thống kê trực thuộc Trung ương phụ trách công tác thống kê đầu tư làm Phó tổ trưởng; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thống kê nghiệp vụ phụ trách công tác thống kê đầu tư, đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ còn lại là thành viên.

Tổ Công tác cấp tỉnh có nhiệm vụ triển khai thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng Phương án điều tra và hướng dẫn của Tổ Thường trực.

3. Cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), thành lập Tổ Công tác cấp Bộ, ngành, bao gồm: đại diện lãnh đạo đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Thủ trưởng Bộ, ngành thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác thống kê thuộc Bộ, ngành làm Tổ trưởng; chuyên viên các đơn vị có nhiệm vụ thực hiện công tác thống kê, tài chính và đầu tư thuộc Bộ, ngành là thành viên.

Tổ Công tác cấp Bộ, ngành có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Bộ, ngành triển khai thực hiện cuộc điều tra trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành theo đúng phương án điều tra và hướng dẫn của Tổ Thường trực.

Tổ Thường trực chỉ đạo Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 cấp Trung ương, Tổ Công tác cấp tỉnh, thành phố và Tổ Công tác cấp Bộ, ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Tổ chức và cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (để báo cáo);
- Bộ, ngành và cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
- CTK tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện)
- Lưu: VT, XDĐT (6 bản)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1021/QĐ-TCTK năm 2014 về Phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36