Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 86/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/TB-UBND

Long Xuyên, ngày 23 tháng 06 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN HOÀNG VIỆT TẠI CUỘC HỌP UBND TỈNH THƯỜNG KỲ THÁNG 6/2005

Ngày 22/6/2005, Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2005 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh: Nông nghiệp &PTNT, Tài chính, Thương mại, Công nghiệp, Xây dựng, Giáo dục Đào tạo, Lao động Thương binh &XH, Thanh tra, Cục Thống kê; Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Thông tấn xã Việt Nam (Phân xã An Giang).

Sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2005 và những công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2005, báo cáo chuyên đề của các Sở ngành về kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; tình hình đầu tư 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu hút đầu tư 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện Chương trình Kiên cố hoá trường lớp học và chương trình cụm tuyến dân cư; kết quả năm học 2004-2005; tình hình công tác tư vấn và thẩm định trong đầu tư xây dựng; công tác thanh tra về đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm...; ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ban HĐND tỉnh..., Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận chỉ đạo như sau:

I- Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2005

6 tháng đầu năm, mặc dù gặp không ít khó khăn do chỉ số giá cả tăng liên tục trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, tập trung đối phó với dịch cúm gia cầm, tình hình khô hạn kéo dài, sản xuất thuỷ sản gặp khó do giá cá hạ đến mức thấp nhất... nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển thuận lợi và đạt được nhiều kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2005 đạt 10,19%, cao hơn cùng kỳ năm 2004, đặc biệt là lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, đã góp phần tăng trưởng chung nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng trên vẫn còn dựa nhiều vào khu vực nông nghiệp; khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều có mức tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ. Điều này cho thấy chất lượng tăng trưởng chưa có chuyển biến mạnh mẽ, cơ cấu phát triển từng khu vực chưa hợp lý. Vì vậy, cần phải có đánh giá thật chính xác, cụ thể đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại để có giải pháp phù hợp thúc đẩy 2 khu vực này đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm.

Một số lĩnh vực tuy có chuyển biến nhưng chưa rõ nét và vẫn còn nhiều vần đề nổi lên đáng lo ngại, ảnh hưởng đến phát triển ổn định và bền vững; vẫn còn nhiều tồn tại trong khâu cải cách hành chính, trong tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng.

II- Những công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2005

Để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm, tạo dấu ấn đặc biệt cho năm 2005, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2005 là rất nặng nề, toàn tỉnh bước vào Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị đối phó với mưa, lũ, sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm luôn có nguy cơ tái phát. Các ngành, các cấp trong tỉnh phải chủ động đề ra nhiều giải pháp, tập trung chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu.

Ngoài 5 lĩnh vực cần phải được đẩy mạnh thực hiện trong phần thứ hai của báo cáo 6 tháng đầu năm 2005, các ngành, các cấp cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:

1- Tập trung chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác đã lập:

Công tác điều hành nhà nước 6 tháng cuối năm đều phải dựa vào chương trình, kế hoạch đã ban hành. Từng ngành, từng cấp phải rà soát lại tất cả các công việc đã, đang và chưa thực hiện theo chương trình công tác để xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung công việc, thời gian, đơn vị, cá nhân thực hiện một cách hợp lý nhằm hoàn thành tốt chương trình công tác đã ban hành. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ thực hiện của mình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, không đổ lỗi do nhiều công việc hoặc thiếu người.

2- Một số công việc cụ thể:

- Giao Sở Tài chính nhanh chóng soạn thảo hoàn chỉnh "Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trên các lĩnh vữc quản lý đất đai, quản lý, sử dụng trụ sở, quản lý sử dụng xe ô tô, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm trong xã hội và dân cư" để ban hành trong tháng 7/2005. Chương trình này do đồng chí Nguyễn Văn Đảm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách.

- Giao Sở kế hoạch - Đầu tư soạn thảo hoàn chỉnh "Chương trình nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản" để ban hành trong tháng 7/2005. Chương trình này do đồng chí Lâm Minh Chiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách.

- Giao Thanh tra tỉnh rà soát và tổ chức thực hiện các kết luận của Đoàn Thanh tra Trung ương, cần phải nghiêm túc xử lý, rõ ràng, minh bạch. Các khó khăn vướng mắc phải báo cáo kịp thời. Thời gian thực hiện hoàn thành từ nay đến hết quí III/2005.

- Giao Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức thống kê lại toàn bộ các đơn thư khiếu nại tố cáo còn tồn đọng, các quyết định chưa thực hiện báo cáo UBND tỉnh. Thời gian từ nay đến hết tháng 8/2005.

- Yêu cầu các cấp, các ngành (nhất là các cơ quan thông tin đại chúng) cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính, việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan quản lý nhà nước để nhân dân am hiểu và thực hiện. Việc trả lời đường dây nóng tại các cơ quan quản lý nhà nước đối với các thắc mắc, kiến nghị của người dân cần phải được thực hiện đúng thời gian quy định và phải được công khai trên báo đài.

- Các Ban Quản lý dự án tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan đến đầu tư xây dựng cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chương trình mục tiêu, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. Các vướng mắc cần báo cáo kịp thời để Thường trực UBND tỉnh xử lý, chỉ đạo cụ thể.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tổ chức thực hiện các nội dung trên .

 

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Hồ Việt Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 86/TB-UBND ngày 23/06/2005 về việc kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Việt tại cuộc họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6/2005 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!